Advarer mot selvantennende pussefiller

Linolje er en særdeles risikabel olje som lett kan selvantenne. Likevel vet under halvparten av oss at den gjør pussefillene svært brannfarlige.

Nordmenn pusset opp for 53 milliarder kroner i 2010, viser tall fra Prognosesenteret. Likevel avdekker en undersøkelse Norstat har gjennomført for Storebrand Forsikring at få har kunnskap om at produktene de oppbevarer i garasjen eller boden kan være svært brannfarlige.

Linolje, som er vanlig i produkter som brukes for å vedlikeholde og behandle trematerialer, kan lett selvantenne.

Mangler grunnkunnskap
I undersøkelsen spurte Storebrand 1000 personer om de tror pussefiller som inneholder vannbasert maling, white spirit eller linolje er mest brannfarlig med hensyn til selvantenning. 60 prosent trodde pussefiller med white spirit var lettest selvantennelig, mens bare 28 prosent svarte linolje.

– Det rapporteres årlig inn flere alvorlige brannulykker som følge av selvantenning. Undersøkelsen viser at mange nordmenn vet for lite om behandling av brannfarlige væsker og etterbehandling av pussefiller. Produkter som inneholder linolje eller andre selvantennelige bestanddeler skal være merket. Se etter faresymbol, sier direktør Tom Granquist i Storebrand Forsikring.

Rett i søpla
I Storebrand-undersøkelsen svarer 24 prosent av respondentene at de kaster pussefillene rett i søpla etter bruk. Det bekymrer Granquist.

– Heldigvis svarer over 36 prosent at de tørker pussefillene og kaster dem i spesialdunker, mens 23 prosent oppgir at de brenner dem. Likevel er det bekymringsfullt at én av fire kaster en potensiell brannstarter rett i søpla, sier han.

Ifølge Brann- og redningsetaten kan pussefiller som har vært benyttet til oljeprodukter selvantenne i løpet av få timer. Gjennomfuktede filler, papir, flis og lignende må tas ut i friluft og tørkes, pussefiller kan for eksempel henges på klessnora. Deretter bør de kaste den i en brannsikker og tett beholder.

– Det er godt kjent at treoljeprodukter årlig har vært årsak til flere branner i Norge. God informasjon fra utsalgsstedene vil trolig redusere slike ulykker. I tillegg bør kunden selv ta ansvar og sette seg inn i brukerveiledningen, sier branninspektør Morten Engmann i Brann- og redningsetaten.

Engmann tror ikke linolje er så vanlig i dag som for noen år tilbake, men understreker samtidig at den er i særklasse når det gjelder selvantennelse. – Vær på vakt når du bruker alle typer treoljeprodukter når det gjelder selvantennelse, sier han.

 Råd for brannsikker oppussing:
* Legg filler og annet utstyr med treolje i en beholder fylt med vann etter bruk

* Brenn filler og annet utstyr med treolje i/på et egnet sted (metallspann/bøtte eller ute i det fri).

* Lagre fillene i en lufttett beholder for brannfarlig avfall, i tilfelle behov for korttidsoppbevaring eller transport.

* Større mengder leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler.

* White spirit er ikke selvantennelig. Pussefiller som inneholder denne væsken bør likevel kastes som spesialavfall på lik linje med linolje. White spirit skal ikke tømmes ut i vasken eller i naturen.

Kilde: Brann- og redningsetaten og Storebrand