Det var god stemning da Stiftelsen Miljøfyrtårn delte ut prisen for Årets Miljøfyrtårn 2019 for små- og mellomstore bedrifter til Forbo Flooring. Foto: Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Forbo Flooring kåret til Årets Miljøfyrtårn 2019

– Det er virkelig en foregangsbedrift, og en viktig driver for grønn omstilling i byggebransjen, sier daglig leder Ann-Kristin Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Gulvleverandøren Forbo Flooring AS ble nylig kåret til Årets Miljøfyrtårn 2019 for små- og mellomstore bedrifter. Selskapet får blant annet skryt for å ha fokus på å optimalisere for ombruk, gjenbruk og resirkulering av materialer, og for å involvere seg i hele verdikjeden for å få aktørene til å redusere negative miljøeffekter. Virksomheten har de siste årene jobbet målrettet med å styre virksomheten i en mer bærekraftig retning, skriver Stiftelsen Miljøfyrtårn i en melding.

I 2019 hadde Forbo Flooring 72 millioner kroner i omsetning, en økning på 20 prosent siden 2015. Det viser at deres innsats for å være så miljøvennlige som mulig, også bærer frukt økonomisk,

En sentral del av den grønne omleggingen i Forbo har vært å gå over til sirkulær økonomi. Det innebærer at selskapets ressurser skal forbli i økonomien så lenge som mulig, eksempelvis ved å satse på ombruk og gjenbruk i stor grad.

– Gjenbruk er et viktig prinsipp. Våre fabrikker har fokus på å produsere materialer som kan brukes om igjen, for eksempel limfrie løsninger. I fjor begynte vi blant annet å tilby et gulvbelegg som kan tas opp igjen etter at det har blitt montert og brukes på nytt i et hvilket som helst lokale fordi det ikke behøver å limes, sier daglig leder i Forbo, Morten Aarhus.

Juryen har også latt seg imponere av måten Forbo aktivt jobber for at miljø blir etterspurt i anskaffelser, ved å oppfordre offentlige og private aktører til å vektlegge miljøledelsessystem i sine anbud.

– For å oppnå grønn omstilling i næringslivet er det helt avgjørende at det offentlige stiller strengere krav til miljøledelse for hele verdikjeden og tøffere krav til produkter og tjenester. Det vil ha en enorm effekt på flere områder. Samtlige aktører i hele verdikjeden vil bli opptatt av å fokusere på selskaper som gjør tiltak for å redusere eget fotavtrykk og produkter og tjenester med vesentlig lavere miljøbelastning, mer bærekraftige valg og løsninger, sier daglig leder i Forbo, Morten Aarhus.

Daglig leder Ann-Kristin Ytreberg i Stiftelsen Miljøfyrtårn, sier hun er imponert over jobben Forbo Flooring legger ned.

– Det er virkelig en foregangsbedrift, og en viktig driver for grønn omstilling i byggebransjen. De tenker miljø og bærekraft i alle deler av organisasjonen. Arbeidet deres med bærekraftig produktutvikling, ledelsesforankring og grønne innkjøp er helt etter boka. De utfordrer også det offentlige til å stille enda strengere miljøkrav, og bidrar aktivt til å påvirke hele markedet til å velge bærekraftig. De viser at god miljøledelse nytter, sier hun.

Juryen har bestått av daglig leder Ann-Kristin Ytreberg Stiftelsen Miljøfyrtårn, Linn Grøtberg, leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn, styreleder Are Tomasgard i LO, og nestleder Camilla Gramstad i VIRKE.