Folketrygdfondet protesterer mot lederlønninger

I løpet av våren deltok Folketrygdfondet på 30 generalforsamlinger, og protesterte hele 16 ganger, som oftest mot høye lederlønninger.

 

- Vi opplever at det i innkallingene til generalforsamling er veldig varierende informasjon om lederlønn. Det er også stor forskjell på hvordan temaet behandles på møtene, sier administrerende direktør Olaug Svarva i Folketrygdfondet til Aftenposten.

Folketrygdfondet forvalter over 100 milliarder kroner, og utøver sin makt over selskapene det har plassert penger i, gjennom å delta og å stemme på generalforsamlingene.
I vår har hovedfokus vært å sørge for at selskapene følger fondets retningslinjer for lederlønninger.

- Vi har vært spesielt opptatt av de tilfeller der det ikke er satt et tak for årlig avlønning av lederne, sier Svarva.
Fondet opererer imidlerid ikke med en maksimalgrense for hva som kan regnes som en anstendig avlønning av en toppsjef.

- Vi sier ikke noe om det. Styrene må lese våre prinsipper, og så gjøre sin egen vurdering. Det er styrets ansvar å fastsette kompensasjon, men innenfor rammen satt av generalforsamlingen, sier Svarva.