Folk vil ha miljøvennlig kraft

Sju av ti strømkunder sier i en undersøkelse at hensynet til miljøet må veie tyngst når energibehovet skal sikres.

Samtidig svarer bare én av fem at kraftunderskuddet bør løses ved gasskraftutbygging, viser TNS Gallups Energibarometer. Ikke minst blant ungdom er det stor miljøbevissthet knyttet til spørsmål om kraftproduksjon, sier avdelingsleder Eva Fosby Livgard til Dagsavisen. Blant dem som er under 30 år er det bare 13 prosent som mener det er viktigere å ta hensyn til behovet for kraft enn til miljøet. Denne undersøkelsen viser at folk ønsker mer fornybar og miljøvennlig energi, sier informasjonssjef Knut Fjerdingstad hos Statkraft, som er blant landets aller største kraftutbyggere. Undersøkelsen viser også at 14 prosent sier ja til mer vannkraftutbygging, mens 6 prosent er for vindkraftutbygging. 5 prosent ønsker å bygge ut alternative energikilder. Samtidig vil 6 prosent redusere energiforbruket. 5 prosent vil innføre sparetiltak, 3 prosent vil oppgradere anlegg, mens 2 prosent vil ha mer forskning på alternativ energi. 16 prosent mener samtidig at Norge må slutte å eksportere kraft. Kun 2 prosent mener løsningen på kraftunderskuddet er å importere mer kraft fra utlandet.