FNV12

Prosjektleder Håkon Ødegaard og prosjekteringsleder Aud Frogner Skår i Vedal Entreprenør har god grunn til å være fornøyd med et vel gjennomført prosjekt.
Vedallogo

Vedallogo

Mlogo

Mlogo

HeibergTveter

HeibergTveter

RomerikeMaskin

RomerikeMaskin

Granitor

Granitor

Mjøndalenlogo

Mjøndalenlogo

Byggogmal

Byggogmal

Stavdal

Stavdal

Seabrokerslogo

Seabrokerslogo

SolliHoff

SolliHoff

Vedal Entreprenør har oppført et nytt næringsbygg for byggherren Fridtjof Eiendom vegg i vegg med Colosseum kino på Majorstuen i Oslo.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Næringsbygg

Byggherre: Fridtjof Eiendom

Totalentreprise i samarbeid: Vedal Entreprenør

Kontraktsum: Cirka 554 millioner kroner ekskl. mva.

BTA: Cirka 20.000 kvadratmeter

Arkitekt og interiørarkitekt: Grape Architects

Landskapsarkitekt: SOLA

Rådgivere: RIB, RIG, RIG Miljø: Multiconsult l RIBfy, Rien, RIM, RIV, RIVA, RI Vei: Norconsult l RIA: Brekke & Strand l RIBr: Sweco lBIM-koordinator, inklinometer og poretrykk : Rambøll l Breeam: Vedal Prosjekt l Heisrådgivning: BMA l RIE: Rejlers (forprosjekt), Heiberg & Tveter

Underentreprenører og leverandører: Innmåling og utstikking: Solli & Hoff l Riving: Øst-Riv lGrunnarbeider: Romerike Maskin l Utomhus: SL Stenlegging l Spunt og pel: Seabrokers l Kalksementpel: Dmixab l Rørlegger: BA Rør l Ventilasjon: Energima l Elektro: Powertech Elektro l Taktekking: HesselbergTak l Fasadevasksystem: Høyden l Betongarbeider: Eiqon l Slipt betong og påstøp: Stenseth & RS l Murarbeider: Mjøndalen Mur og Puss l Sedum: Blomstertak l Tømrer: Noveta l Tømrer utvendig: SLS Montasje l Maler: Bygg & Mal l Brannporter, røykluker: Velux Commercial Bramo l Garasjeport: Hörmann l Kjøreport: Garda Sikring l Heis: Schindler l Branntetting og -isolering: Oslo Brannsikring l Storkjøkken: Berg og Dahl, Therma Kulde l Minikjøkken: Sigdal Vika l Dører: Daloc l Alu-profiler i glass: H-Fasader l Lås og beslag: Oslo Låsservice l Fuging: Fugemesteren l Stillas: Oslo Stillasutleie l Vinyl og tepper: Intep l Himlinger: Arne Himling lFlisarbeider: Pussmester lBetongtetting: Ingeniør Habberstad l Renhold: TG Renhold l Maskiner og utstyr: Stavdal Oslo l Fasadeelementer: UPB l Blikkenslager: Sigfred Bentzen & Sønn l Trapper og rekkverk: Stål- og Glassprodukter l Epoxybelegg kjeller: BetongConsult l Dekorpuss forrom: Byggimpuls l Parkett: Bo Andren l Fast inventar: Henriksen Snekkeri l Skilting, foliering: Preg l Møteromsfonter: Indunor

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Arbeidet startet med riving av et eksisterende bygg på tomta i november 2020, et arbeid som pågikk frem til påsketider 2021.

– Deretter gikk vi i gang med grunnarbeidene. Bygget er fundamentert med stålkjernepeler til fjell i et område med spesielt krevende grunnforhold med mye leire. I tillegg er det en trang tomt, som ligger rett ved Colosseum kino, sier prosjektleder Håkon Ødegaard i Vedal Entreprenør til Byggeindustrien.

Det verneverdige kinobygget er direkte fundamentert på grunn, noe som kunne medføre setningsskader og deformasjoner i bygget under etableringen av byggegropa.

– Derfor måtte vi være forsiktige i denne fasen av arbeidet, sier Ødegaard.

Prefabrikkert bæresystem

Det nye næringsbygget har syv etasjer over bakkenivå, og tre underetasjer. To av disse er garasjeplan, og en av underetasjene har treningsrom, garderober, sykkelparkering samt et stort næringsareal. Byggets kjeller er plassbygd med prefabrikkert bæresystem over denne.

– Bygget har prefabrikkert glass- og aluminiumsfasade med anodisert aluminiumsoverflate. Dette gir en fin dybde i fargen, og bidrar til å gi fasaden en tydelig karakter. Store vindusflater gir godt lysinnslipp, sier prosjektlederen.

Gode materialvalg

Inne i bygget er det lagt vekt på gode materialvalg og solide kvaliteter på de riktige stedene, noe som ifølge Ødegaard er et resultat av et godt samarbeid mellom byggherre, entreprenør, arkitekt og etter hvert leietaker.

– Det er et teknologiselskap som disponerer samtlige kontorlokaler, og bygget blir selskapets nye hovedkontor. I første etasje er det et næringslokale hvor det skal åpnes en restaurant. Denne fungerer dessuten som en bedriftsrestaurant på dagtid, sier Ødegaard, som gir honnør til byggherren og arkitekten.

Vedal valgt som langsiktig samarbeidspartner

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med dem gjennom hele prosessen. Byggherren har flere eiendommer i samme kvartal, de har et langsiktig perspektiv på utviklingen av området og de har valgt Vedal som sin langsiktige samarbeidspartner. Dette er det tredje byggeprosjektet vårt for dem i dette kvartalet. Arkitektfirmaet Grape har også vært en utrolig dyktig samarbeidspartner sammen med resten av prosjektgruppen. De har bekledd rollen som både ARK og IARK, og har vært med fra regulering til overlevering, sier Ødegaard, og legger til:

– Vi har vært helt avhengig av godt samarbeid med våre dyktige underleverandører. I tillegg har vi hatt et prosjektteam med svært dyktige mennesker fra Vedal som har gjort dette til en vellykket byggeprosess.

– Fornøyd med resultatet

Styreleder i Fridtjof Eiendom, Martin Reimers, sier at det er blitt en høy standard på det nye næringsbygget i Fridtjof Nansensvei 12.

– Vi har sammen med våre rådgivere lagt opp til en høy standard på bygget, og leietakerne har i stor grad bidratt til en flott og særegen stil på interiøret. Vi har hatt et tett samarbeid med dem, og er veldig fornøyd med resultatet, sier Reimers til Byggeindustrien.

Han fremhever også at det har vært et meget godt samarbeid med Vedal Entreprenør og rådgiverne deres, herunder Grape Architects.

– Et stort fellesskap har bidratt til at prosjektet har blitt så bra som det er blitt, sier Reimers.

Uforløst potensiale

Det er Grape Architects som både har vært arkitekt og interiørarkitekt for prosjektet i Fridtjof Nansens vei 12. I en e-post til Byggeindustrien skriver arkitekt og partner Kaja Kittang Kvande at prosjektet FNV12 startet med oppdagelsen av et uforløst potensial på en tomt omkranset av verneverdige bygg sentralt på Majorstuen. En ny kommuneplan åpnet opp for en økt utnyttelse på eiendommen som Fridtjof Eiendom nylig hadde kjøpt.

– Grape Architects tok initiativ og tegnet et skisseprosjekt som ble underlaget for en ny regulering. Grape har bistått med utarbeidelse av detaljreguleringsplan og skisseprosjekt som grunnlag for planen. Da leietaker signerte kontrakten, vant Grape interiøroppdraget og har bistått med leietakertilpasning, skriver Kvande.

– Hele kompetansebredden

Hun skriver videre at de har vært heldige å få følge prosjektet helt fra start til slutt.

– Dermed har vi fått brukt hele bredden av vår kompetanse gjennom et veldig godt samarbeid med Fridtjof Eiendom, Vedal og i siste ledd leietaker.

Colosseumkvartalet består av flere historiske bygg og en tilpasning til konteksten ble viktig for arbeidet med konseptet til bygget.

– Byggets volum er formgitt med skift, knekker og tilbaketrekninger som tilpasser seg kvartalets linjer og geometri. Gjennom bearbeiding av terrenget, oppstår det et nytt intimt og attraktivt byrom mellom Colosseum kino og nybygget. En utadrettet restaurant i byggets 1. etasje vil sammen med kinoenes gjester bidra til liv og aktivitet på plassen, skriver arkitekten.

– Fasaden viktig for identiteten

Et viktig premiss for utvikling av bygget har vært fleksibilitet og robusthet, med et teknisk grid som kan tåle endringer og en materialbruk som vil stå seg over tid.

– Arbeidet med fasaden ble viktig for identiteten til bygget. En elementfasade med et enkelt og tydelig grid i rødlig anodisert aluminium gir et rolig bakteppe til Colosseum og samtidig en tydelig identitet, avslutter Kvande i e-posten.


Flere prosjekter