Ole Wiig. Foto: NSW Arkitektur
Ole Wiig. Foto: NSW Arkitektur

Flytt KAMD-senteret på NTNU til Midtbyen!

KAMD-senteret – Kunst, Arkitektur, Musikk og Design - blir for stort for Høyskoleparken rundt NTNU. Det omstridte prosjektet bør derfor flyttes til Leüthenhaven i Midtbyen i Tronheim, og hvor det passer bedre inn og hvor det også vil være enklere å gjennomføre en arkitektkonkurranse.

Innlegg av:

Ole Wiig, faglig leder og arkitekt, NSW Arkitektur.

Debatten om det nye senteret ruller videre. En samlet arkitektstand og et samlet formannskap i kommunen mener Statsbyggs beslutning om å droppe arkitektkonkurranse er uholdbar, men plasseringen i Høyskoleparken er også en dårlig idé da tomten er for liten. Her ligger både Statsarkivet, et praktbygg med en historisk hage, og Vollan gård, en vakker bygning fra 1800-tallet. Å plassere et tungt universitetsbygg i et sårbart kulturmiljø vil i utgangspunktet være ganske malplassert og utfordrende for kostnadene.

Romprogrammet til KAMD er på 30.000 kvadratmeter, men det er kun plass til 20.000 kvadratmeter på denne tomten, selv uten NRK, som man tidligere har ønsket å inkludere.

De prøver å få et bygg inn med skohorn, men det er et håpløst utgangspunkt. NTNU, kommunen og andre som gjerne vil samarbeide med NTNU, har egnede og tilgjengelige tomter, ikke minst i Midtbyen. Den valgte tomten er derfor ikke det eneste alternativ.

NTNU har tidligere gjennomført arkitektkonkurranse uten forankring i det politiske systemet, og tatt for seg uten å forholde seg til realitetene. Det er også underkommunisert at det er NTNU selv som har presset frem plasseringen av KAMD-bygget. Det er NTNU som bestemmer og lager programmet. Statsbygg har kun ansvar for å gjennomføre byggesaken. Dette er ikke duket for noe godt samarbeid og denne gang har NTNU valgt en tomt hvor det ikke en gang er nok plass. På den trange tomten i Høyskoleparken vil det også være svært vanskelig å kontrollere kostnadene.

Løsningen på KAMD-konflikten er å flytte senteret til Midtbyen. Den beste løsningen er å legge det på den åpne tomten Leüthenhaven på Kalvskinnet, som lenge har vært brukt som parkeringsplass og som også egner seg mye bedre for en arkitektkonkurranse.

Hvorfor skal de kreative fagene være ved Gløshaugen, hvor det er mest ingeniører? Deres naturlige sted er å være i nærheten av både teater, kino, konsertlokaler og museer, som finnes i umiddelbar nærhet av Leüthenhaven. Den mer sentrumsnære beliggenheten kan også innebære penger spart, da en rekke av byens kulturinstitusjoner har lokaler og auditorier som kan brukes av NTNU.

Hvis man velger å utvide NTNU nordover, heller enn sørover, kan universitetet være med på å prege Midtbyen på en helt annen måte enn i dag. Kommer du til Trondheim som student vil du ikke sørover. Det er til sentrum man søker, hvor lærerutdanningen allerede holder til på Kalvskinnet ved siden av NTNUs Vitenskapsmuseum.

Hvorfor ikke heller prøve å lære av Cambridge, Oxford, Harvard og Yale, og legge senteret til Midtbyen i nærheten av andre, relevante institusjoner? Det viktigste er at på Kalvskinnet kan studentene få en helt annen kontakt med det miljøet de naturlig hører hjemme i.