John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF). Foto: NLF

Flymiljøet stiller krav om ny flyplass til regjeringen

Norges Luftsportforbund (NLF) ønsker seg Eggemoen på Ringerike eller Sørum som ny løsning for småflyplass i hovedstadsområdet.

Det kommer frem i en pressemelding fra NLF fredag,

Luftsportforbundet ber også regjeringen om å ta initiativ til et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den nye flyplassen.

– Om 30 år vil det være like vanlig å fly elektrisk småfly som det er å kjøre el-bil i dag. Det vil bli både enklere og billigere å fly. Småflyet vil endelig kunne bli allemannseie, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund.

NLF møter samferdselsministeren den 22. februar, og vil i forkant av møtet formidle konkrete krav til regjeringen i forbindelse med at Stortinget har bedt den om å presentere en ny løsning for småflytrafikken i Oslo-området.

Et av kravene NLF har til regjeringen, er at staten skal etablere et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den flyplassen som velges som varig løsning for småflytrafikken i Oslo-området.

– Elektrisk luftfart vil gi store muligheter innen transportsektoren i fremtiden. Det er uten sammenlikning den transportformen som har lavest utslipp og miljøinngrep. Norge er bygget for luftfart og bør benytte seg av muligheten til å ta en lederposisjon i en tidlig fase, sier Laupsa.

Når det gjelder plassering av den nye flyplassen, mener NLF at det må etableres en konsentrert løsning på enten Eggemoen i Ringerike eller Krokstad i Sørum kommune.