Foto: Flügger
Foto: Flügger

Flügger tredobler kapasiteten med nytt sparkelanlegg i Sverige

Flügger øker sin produksjonskapasitet på sparkel fra 18 til 60 millioner liter ved et nytt sparkelanlegg i Bollebygd i Sverige.

Etter tre års byggearbeid er Flüggers nye sandsparkelanlegg i Bollebygd nå i produksjon. Anlegget er bygget ved det eksisterende lageret, og den nye moderne fabrikken rommer flere og større maskiner. Det gir kortere prosesstid og større volum, og dermed mer enn tredobles kapasiteten. Anlegget er en fremtidssikring av Flüggers produksjon i Skandinavia, skriver Flügger i en pressemelding.

– Med det nye anlegget oppnår vi en betydelig kapasitetsutvidelse. Vi kommer til å produsere flere millioner liter ekstra sparkelmasse i året. For å nå våre mål om økte markedsandeler, er det vesentlig at vi kan produsere store mengder sparkel av høy kvalitet på kort tid, sier Kim Korff, Senior Vice President Operations for Flügger i meldingen.

 Sammenlignet med den tidligere fabrikken har CO2-utslippene fra det nye anlegget blitt redusert med mer enn 20 prosent. Sandsparkelproduktene fra Bollebygd er dessuten miljøvaredeklarert og tildelt Svanemerket.

– Vi prøver å tenke inn grønn omstilling i alt vi gjør. Det tar tid, men vi beveger oss hele tiden i riktig retning og har en lang historie med å tenke miljø inn i produktene våre. For eksempel var vi i fronten når det gjaldt å erstatte terpentinbaserte produkter med vannbaserte produkter. Det er naturlig for oss å ta hensyn til miljøet og CO2-besparelser i det nye anlegget, sier Korff i meldingen.