Fløtningen Park

Gjennom flere byggetrinn har Peab bygget ut et tidligere industriområde til et attraktivt boligområde nær Telemarkskanalen og mot Hjellevannet. Nå er det foreløpig siste trinnet ferdig; to blokker med til sammen 45 leiligheter.

Fakta

Sted: Skien

Prosjekttype: Blokkbebyggelse

Bruttoareal: cirka 5.000 kvadratmeter

Byggherre: Fløtningen Park AS (Peab Eiendomsutvikling / Oscars gate 3)

Totalentreprenør: Peab

Kontraktsum eks. mva.: 103 millioner kroner

ARK: Børve & Borchsenius

LARK: Feste

Rådgivere: RIB, RIBR, RIByFy og RIM: Rambøll l RIG: Arkimedum l RIV: Erichsen & Horgen l RIE: Elektropluss l RIVA: Sørensen Maskin

Underentreprenører og leverandører: Rør og ventilasjon: Bravida l Elektro: Elektropluss l Grunn- og utomhusarbeid: Sørensen Maskin l Peling: Seierstad Pelemaskiner l Taktekking: IcopalTak l Utstikking: Geoingeniørene l Stål: Telemark Områdesikring l Prefab betong: Systemblokk l Heis: Schindler l Flis, mur og puss: Tveiten & Riis l Kjøkken: Maxbo Proff Skien l Byggevarer: Optimera l Parkett: Bo Andrén l Brannsikring: Firesafe l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Dører: Easydoor l Maler: Malermester Kjellsen og Tufte l Brannvarslingsanlegg: Autronica l Fjernvarme: Skien Fjernvarme

Utbyggingsselskapet Fløtningen Park AS eies med like andeler av Oscars gate 3 AS og Peab Eiendomsutvikling AS. Det første trinnet, med 44 leiligheter fordelt på tre bygg, sto ferdig i 2014. Med leilighetene i dette siste trinnet, er det til nå ferdigstilt i alt 116 leiligheter.

Navnet Fløtningen Park viser til tømmerfløtingen som tidligere var svært viktig for utviklingen langs vannveiene i Telemark. Tomta som grenser ned til Hjellevannet i sør, har tidligere huset forskjellige typer industri og trelastvirksomhet.

Sol, utsikt og grøntområde

– Denne tomta inngikk i en stor områdekonkurranse, der hele området ned mot Telemarkskanalen er transformert til boligområder. Det har gode sol- og utsiktsforhold og ligger i overgangen mellom et gammelt arbeiderstrøk og det mer urbane Skien sentrum. Området ligger i forlengelsen av et grøntdrag som går gjennom Skien sentrum og som ender opp her, forteller Torun Aksnes i arkitektfirmaet Børve & Borchsenius.

Reguleringen sier at den laveste delen av boligbebyggelsen skulle ligge ned mot Hjellevannet og trappe seg opp mot byen i nord. Bebyggelsen er lagt i utkanten og det har vært viktig å beholde den sentrale delen av tomten som et felles grøntområde for beboere og områdets øvrige befolkning.

Trinn 3 består av bygg 5 og bygg 6, og utgjør med sine seks og fire etasjer den høyeste delen av bebyggelsen i Fløtningen Park.

– Det har vært viktig for Peab å kunne tilby gode balkonger, både når det gjelder størrelse og solforhold. Kontakt til vann er attraktivt, også for de byggene som ikke ligger i førstelinje ut mot vannet. Gløtt og smett mellom byggene er et fortrinn for den bebyggelsen som ligger litt tilbaketrukket. De kan allikevel oppleve at de har kontakt med Telemarkskanalen og Hjellevannet, sier Aksnes.

Store avstander til fjell

Rester etter tidligere virksomheter i grunnen har bestått av både flis, fylling og rester fra gamle verksteder. Atle Andersen, daglig leder i Fløtningen Park, forteller at grunnundersøkelsene som ble foretatt tilsa at det skulle være fjell nærmest opp i dagen, og at det måtte sprenges i grunnen.

– Det var fjell i det nordøstre hjørnet av tomta, men med en berg og dalbane-liknende avstand til fjell med store forskjeller. I stedet for utsprenging ble det i stedet vesentlig mer utgraving og fundamentering enn vi kalkulerte med. Noe som vi brukte tre måneder lenger tid på enn først antatt.

– Det ligger parkeringsarealer under hele bebyggelsen, men vi har valgt å grave ut p-kjellere suksessivt for hvert trinn. Det gjorde vi her også og skar ut åpning i den støpte kjellerveggen og koblet oss til den eksisterende parkeringskjelleren, forteller Atle Andersen.

Siden den plasstøpte kjelleren står på peler til fjell, er det tatt høyde for en 100-års flom i prosjekteringen. Men ekstraordinær høy vannstand, kan det tenkes at kjelleren vil kunne flyte opp. For å hindre det er lagt inn et ventilsystem som åpnes og fyller kjelleren opp til et visst nivå med vann for å forhindre oppdrift.

Børve & Borchsenius og Peab har begge lang erfaring med denne typen boligbygg tidligere, blant annet Klosterhagen på den andre siden av elva.

– Jo, vi føler oss ganske gode på denne typen boligblokker. Klosterhagen er tegnet og bygget omtrent på samme lesten. Det blir jo visse klipp og lim-løsninger som vi vet fungerer godt, bekrefter Peabs prosjektleder Erik Løberg.

Han trekker allikevel frem en viss forskjell i dette trinnet som ikke ble benyttet i de foregående to trinnene.

– Der brukte vi plasstøpte dekker, men her valgte vi plattendekker. Det ble en større og mer tidkrevende jobb i ettertid med sparkling. Det skulle gi oss en tidsgevinst, med det ble en marginal tidsbesparelse og dyrere, påpeker Løberg.

Hver sin identitet

Bygg 5 og 6 har fasader med puss, enkelte Cembritplater og stående trespiler. Arkitekt Aksnes forteller at fasadematerialet i de tre trinnene har endret seg gjennom årene.

– Det begynte med tegl, tre og pussfasader, men har blitt mer puss og tre. Det var et bevisst valg å ikke skulle gi byggene det samme uttrykket med det samme materialvalget hele veien. De skulle ha forskjellig identitet. Men i det neste og siste trinnet vil man gå litt tilbake å ta opp igjen noe av materialvalget fra det første trinnet, slik at ringen på en måte sluttes, forteller Aksnes.

For det er regulert for og planlagt ytterligere ett trinn med tre bygg i Fløtningen Park. – Vi la ut det siste trinnet for salg den 11. mars. Da var det interesse, men etter koronatiltakene ble det bråstopp. Vi har utsatt videre salg inntil videre, men håper og tror at vi skal kunne starte opp igjen, avslutter Andersen.


Flere prosjekter