Fløirestauranten

Fra venstre: sivilarkitekt Paal J Kahrs, prosjektansvarlig Joanna Bechta-Piotrowska, daglig leder Christina Bollmann, byggeleder Reinert A Forland og sivilingeniør Tore Johan Smidt.
Obaslogo

Obaslogo

HegglandHeiltre

HegglandHeiltre

NorskRiving

NorskRiving

Innomhus

Innomhus

KnutKnutsen

KnutKnutsen

ØysteinTvedt

ØysteinTvedt

AndersOGrevstad

AndersOGrevstad

Neumannlogo

Neumannlogo

Skaaralogo

Skaaralogo

OsBlikk

OsBlikk

Aasebø

Aasebø

Osbygg

Osbygg

DjønneMurmester

DjønneMurmester

RogerJordalenMaskin

RogerJordalenMaskin

IGS

IGS

På Fløyen i Bergen har det 99 år gamle restaurantbygget blitt totalrenovert og bygget ut.

Fakta

Sted: Fløyen, Bergen

Prosjekttype: Restaurering, restauranthus

Bruttoareal: Cirka 1.900 kvadratmeter

Byggherre: Fløirestauranten

Prosjekt- og prosjekteringsleder: Sivilingeniør Tore Johan Smidt

Byggeleder: Reinert Arne Forland

Arkitekt: Paal J. Kahrs Arkitekter og b + b arkitekter

Interiørarkitekt: Sol Design

Rådgivere: RIB, RIV, RIE og RIAku: Multiconsult l RIBr: Firesafe

Hovedentreprise bygningsmessige arbeider: OBAS Vest

Røranlegg, sanitær, varme og sprinkler: Anders O Grevstad

Ventilasjon: Hamstad

Elektroarbeider: Knut Knutsen

Heis: Kone

Storkjøkken: Myhrvold Storkjøkken

Fast innredning: Heggland Heilttre

Utomhusarbeider: Boasson

Underentreprenører og leverandører: Rivning, betongsaging, kjerneboring og demontering: Norsk Riving l Grunnarbeid: Roger Jordalen Maskin l Betongarbeid: Aasebø Betongentre-prenør l Terrasso og gulvavretting: Industrigulvspesialisten l Stålarbeid: Alsaker Stål l Blikkenslager: Os Blikk & Fasade l Glassfasade: John Holvik l Nye antikvariske vinduer: Skaara Spesialvinduer l Fasadearbeid: Osbygg l Snekkerarbeid: Minde Snekkeri l Akustiske himlinger: Kvadrat l Spanskvegger: Modul-vegger Østfold l Maler: Egil Knudsen l Tepper og gulvbelegg: Øystein Tvedt l Gulvsliper: Hordaland Gulvservice l Kubbegulv: Vill Opp l Parkett: Fagfolk Bygg & Interiør l Fliser: Flisekompaniet l Mur- og flisarbeid: Murmester Sigurd Djønne l AV-utstyr: Atea l Heiser: Kone l Branntetting: Firesafe l Lås og beslag: Lockit l Kjølerom: Svalinn l Kjøling: Coolteam Bergen l Stillas: Stillas1 lTransport og kraning: Transportoppdrag Bergen l Byggevarer: Neumann Bygg l Nedvask: Renex Servicepartner Vest

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Fløirestauranten AS. Paal J Kahrs Arkitekter har hatt arkitektoppdrag og Sol Design har vært interiørarkitekt. Tore Johan Smidt har hatt prosjekt- og prosjekteringsledelse og Reinert Arne Forland har vært byggeleder.

Byggearbeidene har skjedd i delte byggherrestyrte entrepriser. OBAS Vest har utført de bygningsmessige arbeidene i en hovedentreprise, med Joanna Bechta-Piotrowska som prosjekt-ansvarlig. Det verneverdige bygget er både renovert og bygget ut og samlet areal er på cirka 1.900 kvadratmeter. Arbeidet er utført på 36 uker og innen både tidsplan og budsjett.

Fornøyd og stolt

Daglig leder Christina Bollmann i Fløirestauranten sier hun er veldig fornøyd med bygget og stolt av arbeidet som er utført.

– Vi har allerede mottatt 27.000 forhåndsreservasjoner og vi har hatt mellom 200 og 400 gjester daglig siden vi åpnet, sier Bollmann.

Fløirestauranten er åpen 365 dager i året og har totalt 630 sitteplasser, 330 inne og 300 utendørs. Forventet årlig omsetning er på cirka 80 millioner kroner uten merverdiavgift. Restauranthuset har cirka 70 årsverk men det er til sammen 100 årsverk på Fløyen når Fløistuen Kafè, Isboden og Skomakerstuen tas med. Bjarte Finne er matfaglig ansvarlig for Destinasjon Fløyen.

Fire restauranter + uteservering

Det er fire restauranter i Fløi-restauranten. Brasseriet er folkelig og passer for alle anledninger. Den har moderate priser, plass til 106 gjester og er populær blant turgåere. Menyen er sesongbasert og med sterk lokal forankring. Den er åpen 365 dager i året, fra klokken 11 til 23. Schou (oppkalt etter arkitekt Einar Oscar Schou, som tegnet bygget) skal bli en fine dining restaurant som åpner til høsten. Den er en del av Brasseriet og ligger innerst i lokalet, med plass til 28 gjester. Den er en del av Brasseriet, men kan skjermes av.

Peisestuen er en loungebar med plass til cirka 30 gjester og følger Brasseriets åpningstider.

ToppFløyen er egnet til selskaper, eventer, mindre møter og større konferanser. Den har 120 sitteplasser og tilbyr en femretters selskapsmeny med sesongbasert mat med sterk lokal forankring. Minglemeny/fingermat eller treretters selskapsmeny kan også tilbys.

Salongene kan ha inntil 30 gjester og tilbyr samme meny som ToppFløyen.

Gjester som vil bruke de 300 utendørs sitteplassene tilbys en forenklet versjon av menyen i Brasseriet.

Krevende fremdrift

Tore Johan Smidt forteller at krevende fremdrift var en av de største utfordringene i prosjektet.

– Arbeidet er utført på 36 uker, slik at restaurantene kunne åpne før påske. Andre utfordringer er at bygget er 99 år og verneverdig. Det har vært en del overraskelser, som råtne bjelker og større hulrom i gulv. Det har også vært komplisert å få en gammel dame til å se ut som hun har gjort i nesten hundre år. Det er begrensninger på kjøring til Fløyen, så mye av person- og varetransporten har skjedd med Fløibanen. Til tross for tidspress har dette vært et prosjekt med meget god stemning. Det er preget av løsningsorienterte folk og en imøtekommende byggherre, sier Smidt.

Jobbet tett opptil byggets identitet og historie

Sivilarkitekt Paal J Kahrs i Paal J Kahrs Arkitekter sier at det har vært viktig å jobbe tett opptil byggets identitet og historie.

– Det var med stor respekt og ærbødighet vi tegnet videre på Einar Oscar Schous blåkopier datert 100 år før oss. Det å oppfylle byggherrens behov for dagens drift, sammen med gode valg for universell utforming har stått sentralt. Den største utfordringen var å få til god kommunikasjon mellom etasjene og integrere to heiser i bygget. Samtidig skulle alle tekniske installasjoner fornyes, tilpasses og skjules i bygningens verneverdige arkitektur. Vi har, både i prosjekterings- og byggefasen, vært avhengig av og hatt svært god dia-log med Byantikvaren i Bergen, sier Kahrs.

Ny hovedtrapp og heis for gjester kunne ikke løses uten å rive en del av bygget og erstatte denne med et nytt, litt større tilbygg. Form og fasader i det som tidligere var et trappehus er nå gjentatt i nytt heishus. Men her er også tilført nye elementer som eksempelvis glassfasader, vintårn mellom etasjer over hovedinngang og spilevegger av messing mot ny hovedtrapp. Dekor i spileveggene har elementer fra arkitekt Schous detaljer i dører med glass. Detaljene har også inspirert til Fløirestaurantens logo.

– I bygget er det også tatt valg i utforming og materialer som understreker skille mellom det gamle bygget og tilbygget. Her er det brukt bærekraftige materialer i eksempelvis kubbegulv. I kjelleren er tømmervegger fra riving av det gamle trapperommet, brukt som veggkledning. Gamle dører funnet i kjelleren er gjenbrukt som skyvedører til lagerrommene, sier Kahrs.

Lunt og innbydende

Sonja Solstrand i Sol Design sier at det tidlig i prosessen ble foretatt farge- og materialundersøkelser i alle rom, for å finne tilbake til de opprinnelige fargene og tapetene i bygget.

– En overordnet visjon har vært å gi Fløirestauranten tilbake sin naturlige plass som Bergens storstue, et sted hvor alle skal kunne føle seg velkommen. Det har vært ønskelig å skape et interiør som står opp til byggets verdighet, samtidig som det oppleves lunt og innbydende. Interiørkonseptet fra Sol Design er bygget på temaet røtter, i betydningen forankring av verdier vi vil ta vare på. Røtter knytter oss til vår historie, vår kultur, vår natur, våre tradisjoner, mattradisjoner og møbeltradisjoner. Røttene våre gir næring til nytt liv og nye ideer. Det har lagt grunnlaget for retningen av material og fargevalg. Naturen hentes inn i bygget, natur møter kultur. Fargene er hentet fra naturen på Fløyen, grønnfarger kombinert med jordtoner i ulike nyanser. Farger er dempet ned for å skape en lun stemning, og en helhetlig ramme som både er forankret i byggets historie og tilhørigheten til nærområdet. En grunnleggende tanke har vært å bringe inn lokal møbelhistorie, lokale leverandører og solide materialiteter som vil ha lang levetid. Gamle Knag møbler har igjen fått skinne i den nye Fløirestauranten, sier Solstrand.

Tapetene som er valgt har også natur som hovedtema, det har vært gjort undersøkelser for å finne tilbake til de opprinnelige tapetene i selskapslokalet og salonger i andre etasje. I salongene var originale tapeter asiatisk inspirert med trær og påfugler, de nye tapetene har samme hovedtema, men har fått et mer nordisk uttrykk. I selskapslokalet var de opprinnelige tapetene tett mønstret med palmeblader, igjen er det valgt et med nordisk uttrykk i de nye tapetene, og rommets lys og letthet har blitt fremhevet i det nye interiøret.

Det er et gammelt bygg fra 1925, bevegelser i bygget har satt noen begrensninger som eksempelvis at det ikke kunne legges fliser på gulv til toalettene. Det vil også alltid dukke opp forhold underveis ved rehabilitering av gamle bygg, som en ikke alltid har mulighet til å forutse.

– Det kan til tider utfordre fremdriften til prosjektet, da det må gjøres grep underveis for å imøtekomme de forholdene på stedet. Bygget har ellers en stor detaljrikdom som skal behandles med respekt. Det har prosjektet løst i godt samarbeid mellom arkitekt, interiørarkitekt Sonja Solstrand, byggherre og entreprenør, sier Kahrs.

Han trekker særlig frem Obas sin prosjektansvarlige Joanna Bechta-Piotrowska for et fantastisk løsningsorientert og godt samarbeid.

Bygging i tre soner

Joanna Bechta-Piotrowska i OBAS Vest forteller at byggeplassen ble delt i tre soner; nytt heis- og trappehus samt teknisk rom, garderobe, fløy med nytt kjøkken, toaletter og verneverdig del av bygget. Det pågikk arbeid i alle tre soner samtidig, noe som ga mange tilkomstpunkter og muligheter for å holde en god bemanning.

Det var åtte milepeler underveis (juni 2023: oppstart rivning, 4. august: rivning ferdig, 22. september: ferdig råbygg med nytt heis- og trappehus, 13. oktober: tett bygg, 16. november: klart for montasje av kjøkken og heiser, 12. januar 2024: mekanisk ferdigstillelse, 9. februar: alle byggearbeider ferdig og 8. mars: overtakelse).

Åtte energibrønner

Nybygget er prosjektert og ført opp etter Tek17. Den eksisterende bygningsmassen er oppgradert etter Tek17 så langt som mulig.

Det er boret åtte energibrønner, hver på 243 meter, og det er installert bergvarmepumpe på 63 kW. Den dekker 31 prosent av installert effekt, cirka 80 prosent av energibehovet for oppvarming og ventilasjon og cirka 40 prosent av energibehovet for tappevann. Resterende spisslast dekkes av en elektrokjel. Bygget har balansert med varmegjenvinning.

99 år

Fløirestauranten stod ferdig i 1925 og har vært restauranthus nesten hele tiden. I årene 1986-1991 huset bygget Bergen Arkitektskole.

Det er ny bærekonstruksjon i kjøkkenet, ny hovedtrapp, to nye heiser (bygget hadde ikke heis tidligere), et nytt tilbygg tilpasset det eksisterende byggets utseende, nye vinduer og litt ny kledning. All elektro og ventilasjon er skiftet. Det er bygget nye toaletter som er tilgjengelig for fjellvandrere.

Tre og betong

Det er bærende konstruksjon av tre i den eksisterende delen og av betong og noe stål i den nye delen. Taket skrår og er tekket med skiferheller. Fasadene har trekledning.

Bygget har parkett av høy kvalitet i Brasseriet og ellers kubbegulv, fliser, belegg, terrassogulv i kjeller og bevart eikegulv i andre etasje. I publikumsrom er det akustikkhimling. I Brasseriet er det himling av profiler produsert i Polen.

Alle publikumsområdene har universell tilgjengelighet. Bygget er fullsprinklet og for å sikre brannsikkerhet ved strømbrudd er det installert en dieseldrevet sprinklerpumpe, og vannforsyning fra en nedgravd tank utenfor bygget.

Det er lagt ned 42.000 arbeidstimer i bygget. Da byggeaktiviteten var på topp var 50 personer er med. Fløirestauranten er bygget ut og renovert uten fraværsskader.


Flere prosjekter