Flesberg skole

Foto: SPINN ArkitekterEtter en samspillsfase ble dette resultatet i fasader og uttrykk. Foto: SPINN Arkitekter.Skolen er på 9.222 kvadratmeter og dimensjonert for 420 elever. Foto: SPINN Arkitekter.Foto: SPINN ArkitekterFoto: SPINN ArkitekterBak fra venstre: prosjektkonsulent Sven Arild Lia (KKE) og Kristin Borander fra WSP Norge. Foran Christin Molt Rise fra Backe Stor-Oslo og Kjetil Skillberg fra KKE.

Både den nye 1-10 skolen, svømmehallen og idrettshallen i Lampeland er bygget i massivtre. Beliggenhet og plassering på tomta er tilpasset det mangfoldige tilbudet i fritidsparken Stevningsmogen ved siden av.

Fakta

Sted: Lampeland i Flesberg

Prosjekttype: Skole 1-10, med svømmehall og idrettshall

Areal: 9.222 kvadratmeter (BRA)

Byggherre: Kongsberg Kommunale Eiendom KF

Prosjektledelse: WSP Norge

Totalentreprenør: Backe Stor-Oslo

Prosjektkostnad: 261 mill. kr. eks. mva.

Arkitekt: SPINN Arkitekter, samt IARK på fast inventar. Løst inventar: WSP Norge

LARK: Norconsult

Rådgivere: RIBr: FireFly l RIByFy, RIM, RIEn: Asplan Viak l RIE og utførende: Abicon Elektro l RI Rør og RI Vent: Vito Teknisk Entreprenør l RIB, RIG, RIA, RI, RIVA, RI Veg, BIM, ITB og reguleringsplan: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Heis: Schindler l Grunnarbeid og anleggsgartner: Isachsen Anlegg l Betongarbeider: Trio Entreprenør l Takelementer: Lett-Tak l Mur og flisarbeid: NTG l Massivtre: Binderholz l Takelementer svømmehall: Lignatur l Byggevarer: Maxbo Proff l Vinduer: Lian l Tredører: Swedoor l Aludører og glassfasade: FasadeConsult l Ståldører: Firesafe l Porter: Windsor Door l Lås og beslag: Certego l Tekking: Byggpartner l Metallarbeid: Metacon l Maler og byggtapet: Malermester Evensen l Himling: Modulvegger l Kjøkken og garderobe: ST Skoleinventar l Kjerneboring: Uglem l Branntetting: Albanor l Stillas: Christiania Stillas l Oppmåling: Heggelien Oppmåling l Foldevegger/blokkvegger: Trysil Byggprodukter l Himlingsleverandør: Cembrit

– Dette er den nye storstua i Flesberg, sier Kjetil Skillberg, avdelingsleder i Kongsberg kommunale Eiendom KF (KKE), om prosjektet på totalt 9.222 kvadratmeter med en kostnadsramme på 261 millioner kroner eksklusive avgifter.

– Flesberg kommune er en liten kommune som forholdvis sjelden bygger noe i denne størrelsen. Men vi har kompetansen og en organisasjon som trengs for å håndtere store og krevende prosjekter. Som de gode naboene vi er, takket vi derfor ja da vi ble spurt om å kjøre byggherreprosessen for Flesberg, sier Skillberg. KKE har valgt å ta med seg WSP Norge på prosjektledelse og -utvikling.

Nye Flesberg skole erstatter to utdaterte skoler, og er dimensjonert for 420 elever. Idrettshallen på 1.750 kvadratmeter inneholder en håndballbane med internasjonale mål, har garderober og et tribuneanlegg.

Konkurransebassenget i svømmehallen er på 21 x 25 meter, som kan deles inn i to soner. Sonen med to baner har hev- og senkbar bunn. De to sonene kan også ha individuelle temperaturer, med en hevbar vegg som ivaretar denne funksjonen.

Fire fløyer og sentralrom

Flesberg skole består av to undervisningsfløyer; en for trinn 1-4 og SFO, og en for trinn 5-10. På hver side mot nord ligger idrettshallen og svømmehallen. Alt henger sammen med «hjertet» i midten, et sentralrom med et amfi over to etasjer, og en scene innenfor hovedinngangen. En trapp fører opp til fellesfunksjoner, kantine og et folkebibliotek. Bygget skal ha aktivitet store deler av døgnet, derfor er adgangsløsningene lagt opp til at alle de fire fløyene kan brukes individuelt.

Et skisseprosjekt var utviklet over flere år, men ettersom flere bestillinger kom på banen – blant annet et ønske om svømmehall og å bygge i massivtre – ble det enighet om å starte med blanke ark i en pris- og designkonkurranse.

– I tillegg til krav til miljø og energi, var det et sterkt ønske fra politisk ledelse at Flesberg kommune, som består av veldig mye skogbruksarealer, skulle bygge i massivtre, slår Skillberg fast.

– Det ble laget et rom- og funksjonsprogram for å ivareta funksjonaliteten. Deretter et teknisk program som grunnlag for en pris- og designkonkurranse, der svømmehallen ble tatt inn som en opsjon, forklarer Kristin Borander i WSP Norge.

– Tre entreprenører ble prekvalifisert. Men konseptet til Backe Stor-Oslo kom best ut, og kontrakt ble inngått i oktober 2018. En svært effektiv samspillsprosess pågikk frem til februar 2018 med Backe-Gruppen, rådgivere og brukerne, sier Borander.

Tro mot konseptet

Teknisk sjef i Backe Stor-Oslo, Christian Molt Rise, sier at det er avgjørende i en pris- og designkonkurranse å være tro mot rom- og funksjonsprogrammet, samtidig som man skal finne et design som er gunstig å bygge.

– Samarbeidet med SPINN Arkitekter, og den løsningen og det konseptet vi kom frem til, er vi veldig fornøyde med. Vi klarte å holde kvaliteten selv om det er en lav brutto/netto-faktor. SPINN klarte å beholde grepet, samtidig som vi skulle jobbe med å kutte kostnader og tilpasse oss andre funksjoner. Vi måtte få til et samvirke mellom skolen og fritidsparken, og knytte det opp mot den eksisterende barnehagen og sentrum, sier Rise.

– Vi så med en gang at deres forslag var forbilledlig løst når det gjaldt rom og funksjoner, også opp mot anlegget i fritidsparken ved siden av. Men etter tilbakemeldinger fra oss ble det forhandlingsrunder der BackeGruppen måtte jobbe mer med eksteriøret og fasadene, opplyser Borander.

I de nye rundene fikk Flesberg skole sitt endelige og livlige preg; de fire fløyene er kledd med trepanel, har saltak og buede hjørner.

Forprosjektet fikk støtte gjennom Klimasatsprogrammet, og over 3.6 millioner kroner i støtte av Enova. – Vi leverte et klimaregnskap der vi anga en mulighet for å oppnå 50 prosent reduksjon av klimagassutslippene, sier Borander. I samspillsfasen var det fokus på å komme godt innenfor gjeldende krav for å oppnå støtte fra spillemidler.

Første svømmehall i massivtre

Hun forteller videre at svømmehallkonseptet er unikt. Bortsett fra sålen i lavkarbonbetong, er hele hallen i massivtre, også takløsningen der det er brukt 26 meter lange og opptil 2,3 meter høye bjelker i massivtre. Himlingene er kledd med elementer fra Lignatur. – Denne svømmehallen er den første i sitt slag i Norge der det kun er brukt massivtre, sier hun.

En forutsetning i konkurransen var at svømmehalløsningen skulle være etter 2521-konseptet. Det er et prefabrikkert stålbasseng med målene 25x21 meter, som krever mindre investeringer og gir lavere vedlikeholdskostnader. 2521 skal ikke graves ned, det skal ligge rett på en betongsåle på grunn.

– Systemet har flere fordeler, blant annet i moderne renseteknologi, og hev- og senkbassenger. Konseptet er fra Nederland, og tilpasset norske forhold, sier Borander.

– Vi på byggherresiden er opptatt av jevn fart som gir best forutsigbarhet. Backe Stor-Oslo har løst dette på en god måte. Det har vært ekstremt kort byggetid, med en samspillsfase og regulering gjort unna på tre måneder, avslutter Skillberg.


Flere prosjekter