Flere vannverk har beredskapsplan

96 prosent av alle kommunale vannverk hadde en beredskapsplan for ulike typer «uønskede hendelser» i fjor, en økning på 2 prosentpoeng fra 2018.

Samtidig økte andelen vannverk som utførte beredskapsøvelse i løpet av året med 3 prosentpoeng i 2019 – fra 39 til 42 prosent, viser statistikken kommunal vannforsyning fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Andelen vannverk som har oppdatert beredskapsplanen, har imidlertid gått ned med 2 prosentpoeng fra 2018 til 2019 og lå i fjor på 53 prosent av vannverkene.

Akutt forurensning av drikkevannet, tørke, flom, svikt i hygienisk barriere og annen teknisk svikt er eksempler på uønskede hendelser det er krav om at alle vannverk, bortsett fra de aller minste, skal ha på plass. Det er stort sett de minste vannverkene som mangler beredskapsplan for uønskede hendelser.