Stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap) fra Hedmark, forsvarsminister Bjørn Arild Gram, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justis- og beredskapsminister Emilie Mehl besøker Terningmoen leir. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap) fra Hedmark, forsvarsminister Bjørn Arild Gram, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justis- og beredskapsminister Emilie Mehl besøker Terningmoen leir. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Flere ungdommer må avtjene verneplikt - vil ta inn 13.600 nye soldater årlig

Inntaket av vernepliktige soldater skal økes fra om lag 9000 i dag til 13.600 i året, men det skjer ikke over natten.

Etter en svak økning de siste årene er det nå om lag 9000 fra hvert ungdomskull som hvert år avtjener førstegangstjenesten. Det tilsvarer rundt 15 prosent av kullet. Men nå økes målet til rundt 25 prosent av årskullet.

– Vi trenger å ta bedre vare på de folkene vi allerede har, og vi trenger nye, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Han møtte pressen sammen med sine partifeller og regjeringskolleger, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justis- og beredskapsminister Emilie Mehl, på Terningmoen leir ved Elverum. Stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap) fra Hedmark var også til stede.

– Når Forsvaret nå skal vokse vil regjeringen i årene fremover trappe opp inntaket med 50 prosent. Antallet skal øke med 4500, fortalte forsvarsminister Bjørn Arild Gram på en pressekonferanse på Terningsmoen ved Elverum.

Det skal investeres flere milliarder kroner i Forsvarets anlegg på Terningmoen for å kunne ta imot 1800 rekrutter fire ganger i året. Økningen i inntaket øker også behovet for fast ansatte i ulike stillinger.

400 nye stillinger

– Det vil opprettes opp til 400 nye stillinger, sa finansminister Vedum.

Regjeringen vil styrke utdanningskapasiteten gjennom utviklingen av Terningmoen og Madla som baser for Forsvarets rekruttskoler.

Grunnutdanningen av soldater i Hæren skal flyttes ut av de operative avdelingene og samles på Terningmoen i Elverum.

Rekruttutdanningen på Terningmoen skal utvides gjennom modernisering og nyetablering av kapasiteter i leirområdet og dimensjoneres for å kunne utdanne om lag 1800 rekrutter fire ganger i året, fra om lag 300 i dag, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

– Folkene er Forsvarets viktigste ressurs. Vi må ha nok folk med rett kompetanse til rett tid. Den videre oppbyggingen av Forsvaret krever at vi øker utdanningskapasiteten. Vi er allerede godt i gang med tiltak, men vi vil trenge flere folk med fagmilitær kompetanse fremover, sier forsvarsminister Gram (Sp).

Oppbygning av Forsvarets struktur vil kreve en gradvis økning i antall vernepliktige inne til førstegangstjeneste hvert år fra om lag 9 000 i dag til om lag 13.600 i 2036, om lag 4 600 flere.

Leier sivil infrastruktur

For å legge til rette for rask økning av utdanningskapasiteten vil Forsvaret leie sivil infrastruktur på Terningen Arena og tidligere nedlagte Haslemoen leir vurderes inntil Terningmoen er fullt utbygd, etter planen i 2036.

Dette vil også frigjøre kapasitet i Rena leir hvor noe rekruttutdanning gjennomføres i dag, ifølge Forsvarsdepartementet.

Rekruttutdanningen på KNM Harald Haarfagre, Madlamoen, i Stavanger videreutvikles og moderniseres for å dekke økte behov for vernepliktige også i Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Rekruttutdanning på Høybuktmoen for grenseoppdraget, og Sessvollmoen for militærpolitiet videreføres.