Sofie Bang har forsket på kunstig intelligens i den norske byggenæringen. Foto: Thomas Østrem/Holte Consulting
Sofie Bang har forsket på kunstig intelligens i den norske byggenæringen. Foto: Thomas Østrem/Holte Consulting

Flere muligheter og fallgruver med KI i byggenæringen

En ny doktorgradsavhandling ved NTNU ser nå konkret på hvordan byggenæringen skal gå fra ambisjon til praksis når det kommer til kunstig intelligens.