Flere ledige stillinger

I andre kvartal i 2019 var det 76.100 ledige stillinger i Norge. Det er en økning på 3.400 stillinger fra kvartalet før.

Sammenlignet med andre kvartal i 2018 var det 9.300 flere ledige stillinger i samme kvartal i år, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Flest ledige stillinger var det i sektorene varehandel og motorvognreparasjon. Her var det 11.000 ledige stillinger i andre kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal året før var dette en oppgang på 4.200 ledige stillinger.

Størst nedgang i ledige stillinger var det i pleie- og omsorgstjenester i institusjoner. Her var det 6.300 ledige stillinger i andre kvartal i år. Det er ned 2.100 stillinger siden samme periode i 2018.