De færreste unge kan kjøpe leilighet sentralt i Oslo uten hjelp fra foreldre. Her fra Bjerregaards gate i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Boligprisene har så langt i år steget 7,1 prosent på landsbasis. I Oslo har veksten vært 8,8 prosent. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

De færreste unge kan kjøpe leilighet sentralt i Oslo uten hjelp fra foreldre. Her fra Bjerregaards gate i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Boligprisene har så langt i år steget 7,1 prosent på landsbasis. I Oslo har veksten vært 8,8 prosent. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere bruker «foreldrebanken» for å få kjøpt bolig

Stigende boligpriser og økende renter har ført færre førstegangskjøpere inn på boligmarkedet enn på fem år.

Antall førstegangskjøpere har økt sammenhengende de siste fem årene, men ifølge en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse, NEF og Ambita, viser tallene nedgang for første halvår i år, skriver Dagens Næringsliv.

Blant dem som kommer seg inn, får langt flere unge hjelp av foreldrebanken.

Tall fra BN Bank viser at 16 prosent har foreldre som medlåntakere. I 2014 var andelen én prosent, ifølge bankens tall. En undersøkelse fra DNB viser at en av tre unge får hjelp fra familie for å komme inn i boligmarkedet.

– De fleste unge i pressområder får i dag hjelp for å komme seg inn på boligmarkedet, sier konserndirektør for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten til DN.

Boligforsker Jardar Sørvoll ved Oslo Met sier familieformue og sosial bakgrunn vil bli enda viktigere for unges suksess på boligmarkedet i årene fremover.

– Den geografiske dimensjonen må heller ikke glemmes – personer som kommer fra områder med lave boligpriser vil ha større problemer enn andre med å etablere seg i et glovarmt boligmarked som Oslo, sier han.