NHOs medlemsbedrifter har ikke tro på framtida. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NHOs medlemsbedrifter har ikke tro på framtida. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Flere bedrifter gruer seg til det neste halvåret

NHO-bedriftene melder om at situasjonen i april er omtrent uendret fra mars. Men langt færre bedrifter ser lyst på framtida.

Det viser NHOs medlemsundersøkelse for april, der 2518 bedrifter har levert inn svar.

22 prosent av bedriftene melder at markedssituasjonen i øyeblikket er god, 23 prosent melder at den er dårlig. Dette er omtrent uendret fra mars, og avstanden mellom de positive og negative er den samme.

Offshore, sjømat og finans

Det samme gjelder ikke utsiktene for framtida – i alle fall de neste seks månedene. Her venter 23 prosent av bedriftene forverring, mens 16 prosent venter bedring. Sistnevnte andel har falt, førstnevnte andel økt. I mars var det kun to prosentpoeng flere som ventet forverring enn forbedring – i april har marginen økt til sju prosentpoeng.

Det er fortsatt store forskjeller mellom ulike deler av næringslivet – og landet. De fleste bransjeforeningene har en overvekt av medlemmer som synes situasjonen i øyeblikket er tilfredsstillende eller god. Best står det til i Offshore Norge, Finans Norge og Sjømat Norge.

Kun fire av 15 landsforeninger sine medlemmer anser situasjonen som dårlig: NHO Byggenæringen, NBF (bilforhandlerne), NHO Logistikk og Transport og Nelfo (elektromontørene). Nærmere halvparten av byggenæringens medlemmer melder om dårlig situasjon.

De fleste kaller situasjonen tilfredsstillende

På fylkessiden ligger det best an i Rogaland, Finnmark og Vestland, mens Innlandet, Telemark og Vestfold melder om den verste markedssituasjonen. Hele 8 av 15 fylker har imidlertid overvekt som melder om dårlig markedssituasjon.

Til nær samtlige av disse tallene bør det bemerkes at flest bedrifter har svart at situasjonen er «tilfredsstillende», ikke «god» eller «dårlig».

Når det kommer til framtida har NHO Transport den mest optimistiske medlemsmassen. Kun seks av medlemsforeningene har optimistiske medlemmer. Også her utmerker NHO Byggeforeningen og Nelfo seg med pessimisme. Her er det opp mot 30 prosentpoeng flere pessimistiske enn optimistiske bedrifter.

Optimisme i nord

Man skal så langt nord som man kommer i Norge for å finne de mest optimistiske bedriftene. I Finnmark er det mindre enn 20 prosent av medlemsbedriftene som tror på forverring de neste seks månedene, og nesten 40 prosent tror på forbedring.

Optimismen er generelt til stede i Nord-Norge, og disse tre fylkene er sammen med Møre og Romsdal og Rogaland de eneste der det er flere som tror på bedring enn forverring.

Pessimismen er mest utbredt i Innlandet – der nesten 40 prosent av bedriftene tror på forverring av markedssituasjonen framover. Telemark er fylket der færrest tror på bedring av markedssituasjonen. I alle fylker er det klart flest som svarer at de tror at markedssituasjonen om seks måneder er uendret.

Det er vanskelige tider i byggebransjen, noe som gjenspeiles i medlemsundersøkelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det er vanskelige tider i byggebransjen, noe som gjenspeiles i medlemsundersøkelsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB