Økokrim-sjef Pål Lønseth.  Foto: Gorm Kallestad / NTB
Økokrim-sjef Pål Lønseth. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Flere anmeldelser av økonomisk kriminalitet

Økokrim registrerer et økende antall anmeldelser av økonomisk kriminalitet. Det fleste sakene handler om bedragerier.

Antall anmeldelser er jevnt økende, og det kom inn over 800 flere tips enn i fjor, viser Økokrims årsrapport for 2023.

Totalt kom det inn 3.323 tips til Økokrim i løpet av fjoråret.

– Økokrim mottar også rapporter om mistenkelige transaksjoner fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven og tips via digitale tipskanaler, opplyser Økokrim i en pressemelding.

I løpet av fjoråret ble det også opprettet en egen forebyggende enhet, som så langt har satt i gang 28 forebyggende tiltak på ulike områder.

– Av disse er 14 knyttet til bedrageri, sju til hvitvasking, tre til naturmangfold, tre til fiskerikriminalitet og ett til dyrevelferd, opplyser Økokrim.