Fjernings- og gjenvinningsoppdrag offshore for AF Gruppen

AF Gruppen er tildelt kontrakt rundt forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) på ytterligere en plattform.

- AF Gruppen viser til børsmelding av 11.april 2017 hvor AF Gruppen som underentreprenør til Heerema Marine Contractors (HMC) inngikk kontrakt med ConocoPhillips Skandinavia AS for fjerning og gjenvinning av plattformer tilknyttet Ekofisk feltet i Nordsjøen. Det er i dag gjort avrop på en opsjon i kontrakten som omfatter prosjektering, forberedende arbeider, fjerning og gjenvinning (EPRD) på ytterligere en plattform, med en total vekt på cirka 14.000 tonn. Plattformen skal fjernes og gjenvinnes i perioden 2022 til 2024, heter det i en børsmelding fra selskapet.