Den kollapsede Tretten bru krysser over E6 og Gudbrandsdalslågen. Fagpersoner fra blant annet Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen jobber mot at oppryddingsarbeidet kan starte på tirsdag.

Den kollapsede Tretten bru krysser over E6 og Gudbrandsdalslågen. Fagpersoner fra blant annet Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen jobber mot at oppryddingsarbeidet kan starte på tirsdag.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fjerningen av Tretten bru starter trolig onsdag: – Arbeidet er veldig risikofylt

Fagfolk fra Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, rådgivere, kranselskap og entreprenører, diskuterer nå hvordan den kollapsede Tretten bru best kan fjernes. Samferdselssjef Aud Margrethe Riseng i Innlandet fylkeskommune understreker at arbeidet er risikofylt og at ingenting vil skje før sikkerheten til de som skal utføre arbeidet er ivaretatt på best mulig måte.