Illustrasjonsbilde: Gatelys på E39 Bjørset - Skei. Heidi Ravnestad, Statens vegvesen
Illustrasjonsbilde: Gatelys på E39 Bjørset - Skei. Heidi Ravnestad, Statens vegvesen

Fjerner veibelysning for å skåne insekter

3. juni fjernes veibelysningen permanent på to lavt trafikkerte fylkesveier for å skåne insektene.

Det er Vestfold fylkeskommune og Vestland fylkeskommune, som i samarbeid med Statens vegvesen fjerner lyset på to utvalgte veistrekninger med lite trafikk. 

Det gjelder Fv. 306 Holtebygdveien, i Hvarnes i Vestfold og Fv. 5218 Skogsvåg-Klokkarvik, på Sotra i Vestland. 

– Målet er å redusere mengden veibelysning for å skåne naturen og særlig flyvende insekter, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi har mye veilys i Norge, i viktige naturområder og langs veier med lav trafikkmengde, sier rådgiver Erling Fjeldaas i Klima og miljøseksjonen i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Lysforurensning øker med 10 prosent hvert år og har vesentlig negative effekter på insekter. Parallelt faller mengden insekter med 2,5 prosent i året. I en rapport skriver NIBIO følgende om å fjerne lys for å skåne insektene:

 «I områder der det ikke er ufravikelige krav til belysning ut fra trafikksikkerhetshensyn, er det beste tiltaket å fjerne eksisterende belysningspunkter og unngå nye installasjoner.»

I tillegg til å redusere lysforurensning skal prosjektet også videreutvikle et digitalt kartverktøy og anslå potensialet for fjerning av veilysanlegg i Norge.

– Vi har valgt strekninger med lite trafikk ut fra trafikksikkerhetshensyn, og lysene blir erstattet med reflekser, sier Espen Vestskogen i Vestfold fylkeskommune.

Det gjøres i dag store utskiftinger til LED langs hele veinettet. På strekningen i Vestland er det gamle armaturer med høytrykksnatrium som fjernes.

– Det er viktig at det ikke går automatikk i å skifte ut til LED. Før vi oppgraderer et belysningsanlegg, er det viktig først å vurdere det videre behovet og ikke minst konsekvensene for naturen, sier Adrian Kasin i Vestland fylkeskommune.