Fjellsprengningsmuseet unikt i verden

Det kommer museumsfolk fra Australia og fra mange land i Europa for å se på Norsk Fjellsprengningsmuseum ved Hunderfossen nord for Lillehammer. Dette er på mange måter et unikt museum i verden.

Takket være god dugnadsånd er det sprengt ut en 230 meter tunnel med mange nisjer som er fylt opp med anleggsutstyr fra ulike tidsepoker. Dette er en kulturhistorisk skatt som viser den tøffe hverdagen til de menneskene som jobbet i denne bransjen. Museet dokumenterer også den enorme utviklingen man har hatt innen fjellsprengningsfaget.

- Dette er et museum for og om arbeidsfolk, sa vegdirektør Terje Moe Gustavsen da han holdt sin tale i forbindelse med dobbel-jubileet som ble arrangert torsdag 18. september. Vel 50 personer var møtt frem for å markere at det er 20 år siden at sprengingen ved museet startet og at det er ti år siden at museet offisielt ble åpnet.

Museet ble bygget opp takket være at det ble bevilget 20 millioner fra staten da Terje Moe Gustavsen var samferdselsminister. Bak dette vedtaket sto daværende vegdirektør Eskild Jensen og Kjell Håland i Vegdirektoratet sentralt. Men det gjorde også mange ildsjeler i næringen.

Takket være de mange ildsjelene i Statkraft, Statens vegvesen, hos entreprenørene og rådgiverne ble det gjennomført et dugnadsarbeid det står respekt av. Også alle leverandørene til anleggsbransjen har vært meget velvillig innstilt. Kulturkomiteen i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) har gjort en kjempejobb.

Nå er det Vegmuseet (som ligger «vegg i vegg») som har ansvaret for driften, men det skjer i nært samarbeid med et meget entusiastisk styre hvor Jan K G Rohde i Sweco er styreleder.

Det var mange hilsningstaler og mange ble takket på jubileumsarrangementet som ble holdt inne i den store berghallen. For oss er dette nærmest et tempel , sa Per Aftreth som takket for maten.

I Byggeindustrien kommer en større reportasje om jubileumsarrangementet og om de planene man nå jobber med ved museet. Men skal museet utvikle seg videre er det helt avgjørende at alle ledende bedrifter i anleggsbransjen engasjerer seg og støtter opp om museet.