Svekket salg gjør at Nordan nå innfører firedagersuke for 400 ansatte.

Firedagersuke for 400 ansatte

For å unngå permitteringer og oppsigelser innfører Nordan firedagers uke for 400 ansatte ved tre fabrikker i Norge.

─ Det er en utfordring å opprettholde full produksjon i lavsesongen mellom jul og påske. Som regel klarer vi å holde det gående ved å produsere for lager, men nå må vi redusere og går over til firedagers uke fra mandag til torsdag ved de tre fabrikkene som er i drift her i Norge, sier fabrikksjef Frode Henning Killi i Nordan til avisa GD.

Han er fabrikksjef ved Nordanfabrikkene på Moi og Otta. I tillegg blir fabrikken i Egersund berørt.

Avtale med de tillitsvalgte

Killi presiserer til avisa at ordningen blir innført etter en avtale med de tillitsvalgte om fleksibel arbeidstid og ikke er en ordinær permittering. De ansatte kan velge om de ønsker fri uten lønn eller en feriedag på ordningen, eller få lønn mot å jobbe det inn senere.

Lysere tider etter påske?

Han sier at Nordan for tiden opplever svekket salg, men regner det som innenfor normal sesongsvingning.

─ Jeg har tiltro til at byggeaktiviteten tar seg opp etter påske, sier han til GD.

Hovedtillitsvalgt Per Dagfinn Ersvik framholder at alternativet til den frivillige ordningen var permitteringer eller oppsigelser ved fabrikkene.

─ Det er mer solidarisk å gjøre det på denne måten, sier han og viser til at situasjonen for de 70 ansatte ved fabrikken i Åsnes i Hedmark er verre. Der er de ansatte permittert i et halvt år.