Fire tilbud på bygging av gang- og sykkelveg i Eidsvoll

Statens vegvesen har mottatt fire tilbud på bygging av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 503 Finstadvegen på den 1,1 kilometer lange strekningen mellom Skytterseter og Kvennvegen.

Utbyggingen skal gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune og er en del av trygging av skoleveger i Akershus, melder vegvesen.no.

Følgende firmaer har levert tilbud på bygging av gang- og sykkelveg langs fylkesveg 503 Finstadvegen mellom Skytterseter og Kvennvegen:
- Anlegg Øst Entreprenør AS med en tilbudspris på 24.873.470,65 pluss moms.

- Brødrene Nordahl AS med en tilbudspris på 20.547.487,- pluss moms.

- PEAB Anlegg AS med en pris på 24.242.251,10 pluss moms.

- Stole AS med en tilbudspris på 24.900.267,- pluss moms.

Mer enn gang- og sykkelveg
Entreprenøren som tildeles oppdraget skal:

- Bygge 1,1 kilometer med gang- og sykkelveg langs fv. 503 Finstadvegen. Gang- og sykkelvegen bygges med en bredde på 3,25 meter. Mellom gang- og sykkelvegen og fv. 503 blir det rabatt på 1,5 meter eller tre meter grøft.

- Bygge tre granittmurer mot boligeiendommer.

- Tilpasse alle avkjørslene til fylkesvegen med gang- og sykkelvegen i høyde og plan.

- Bygge fire kantstopp for buss.

- Bygge noe anlegg for vann- og avløp for Eidsvoll kommune.

Byggestart i høst
Tilbudene som har kommet inn skal i tiden fremover gjennom en intern gjennomgang i Statens vegvesen før kontrakt kan inngås. Det er ventet at kontrakt inngås etter sommerferien og byggearbeidene starter etter kontrakt er inngått. Gang- og sykkelvegen skal ferdigstilles innen 1. oktober 2019.

En del av «Trygging av skoleveger i Akershus»
Byggingen av gang- og sykkelvegen langs fv. 503 Finstadvegen gjøres på vegne av Akershus fylkeskommune. Utbyggingen er en del av prosjektet knyttet til trygging av skoleveger i Akershus. Formålet med den nye gang- og sykkelvegen er å øke tryggheten for brukerne som igjen fører til mer gåing og sykling.