Foto: Claire Bant/Innlandet fylkeskommune.

Fire entreprenører sikret seg driftskontrakter i Innlandet

Innlandet fylkeskommune har nylig inngått kontrakter med Dobloug Entreprenør, Mesta, Nortransport og Stian Brenden Maskinservice, for drift av fylkesveier i fire geografiske områder for de neste seks årene.

Oppstart for samtlige driftskontrakter som Innlandet fylkeskommune har signert de siste par månedene er 1. september, opplyser Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

– Vi er glade for vi har undertegnet kontrakt på de fire driftskontraktene såpass lenge før kontraktstiden starter. Det gir oss gode muligheter til god samhandling med entreprenørene, og entreprenørene har god mulighet til å forberede arbeidene de skal gjøre, sier seksjonssjef Arne Fredheim for drift og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune.

Samtlige fire kontrakter har en varighet på seks år. De fire entreprenørene skal derfor drifte fylkesveiene i sine geografiske områder til og med august 2028, opplyser fylkeskommunen.

Ny kontrakt til Dobloug Entreprenør

Dobloug Entreprenør AS ble i fjor tildelt kontrakten om drift av fylkesveiene i Stange, Løten og deler av Hamar. Firmaet vant i år driftskontrakten for drift av fylkesveiene i Ringsaker og Hamar vest for E6.

Fra 1. september i år vil Dobloug Entreprenør ha oppdraget med å drifte alle fylkesveiene på Hedmarken, står det i meldingen.

I kontrakten som nylig ble inngått skal Dobloug Entreprenør drifte vel 521 kilometer fylkesvei og vel 29 kilometer med gang- og sykkelvei. Kontrakten har en verdi på 216 millioner kroner, opplyser Innlandet fylkeskommune.

Nortransport skal drifte i Kongsvinger-regionen

Nortransport AS er tildelt kontrakten med å drifte fylkesveiene i Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal pluss fylkesvei 24 fra Nord-Odal grense og til Kolomoen i Stange.

På oppdrag for Innlandet fylkeskommune skal Nortransport drifte totalt 521 kilometer fylkesvei og 20 kilometer gang- og sykkelvei. Kontrakten har en verdi på 272 millioner kroner.

Stian Brenden Maskinservice AS i Ottadalen

Innlandet fylkeskommune har inngått kontrakt med entreprenørfirmaet Stian Brenden Maskinservice AS om å drifte fylkesveiene i Sel, Vågå, Lom og Skjåk i Ottadalen. Entreprenørfirmaet skal i Ottadalen drifte vel 396 kilometer fylkesvei og nær ni kilometer gang- og sykkelvei, opplyser fylkeskommunen.

Kontrakten med Stian Brenden Maskinservice har en verdi på vel 151 millioner kroner.

Mesta fortsetter i Gran og Land-kommunene

Mesta AS har de siste årene driftet fylkesveiene i Søndre Land, Nordre Land og Gran. Mesta vant anbudskonkurransen om å fortsette og drifte disse veiene, og Innlandet fylkeskommune inngikk nylig en konkrakt om at entreprenørfirmaet skal drifte fylkesveiene i disse tre kommunene i ytterligere seks år, skriver fylkeskommunen i meldingen.

Entreprenørfirmaet skal drifte 513 kilometer fylkesvei og 23 kilometer gang- og sykkelvei. Kontrakten med Mesta har en verdi på 231 millioner kroner.

– Viktig

Brøyting og strøing om vinteren og kantslått, vårrengjøring og enkle vedlikeholdsoppgaver om sommeren er sentrale oppgaver for de fire driftsentreprenørene fylkeskommunen har inngått kontrakt med.

- Driftsoppgavene er viktig for å sikre god fremkommelighet og god trafikksikkerhet på fylkesveiene. Det er viktig at mannskapene får gjort jobben sin på veinettet, og vi oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn når de for eksempel møter mannskapene som jobber med vårrengjøring, sier Stein Tronsmoen, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.