Konstituert direktør Vivi Brenden Bech orienterer styreleder Lena Nymo Helli og resten av styret under omvisningen i det nye sykehusbygget. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

 Konstituert direktør Vivi Brenden Bech orienterer styreleder Lena Nymo Helli og resten av styret under omvisningen i det nye sykehusbygget. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehus fire måneder foran skjema

Drøye to år etter at grunnsteinen ble lagt ned var styret på ny befaring ved det kommende nye sykehuset i Vest-Finnmark. Byggeprosjektet i Hammerfest er nå over halvveis, og ligger godt foran tidsplanen.

8. juni er det to år siden grunnsteinene ble lagt den for det nye sykehuset i Hammerfest, og nå  er 55 prosent av arbeidene ferdig. Finnmarkssykehuset vurderer tidligere igangsetting av prøvedrift. Det betyr i så fall lengre tid på å finne forbedringspunkter frem til det nye sykehuset kommer i ordinær drift, opplyser byggherren i en pressemelding.

- Jeg er imponert over framdriften. Dette vil bli viktig for pasientene og beredskapen i Finnmark, og det er ekstra gledelig å konstatere at vi ligger foran tidsplanen og at vi holder budsjettet, sier styreleder Lena Nymo Helli i meldingen.

Det er Consto som er som er totalentreprenør på prosjektet. Ved siden av den byggetekniske delen pågår arbeidet med å forberede organisasjonen til å ta det nye bygget i bruk.

Siden januar er alle yttervegger på hovedbygget montert, glassfasader er på plass, støttemur ved tekniske rom mot vest er støpt, og dieseltank for nødstrømaggregater er montert. Omlag en tredel av energien til det nye sykehuset hentes opp fra havet, like nedenfor bygget.

​Inne i bygget har det også skjedd mye, og alt av innvendige vegger er nå på plass, og arbeidet med bølgevoll og ny RV94 er i gang. I løpet av de nærmeste ukene skal det siste av ytterkledning være montert, opplyser Finnmarkssykehuset.