Illustrasjon: Google Maps

Finnmark Ap legger bort kampen mot sammenslåing

Styret i Finnmark Arbeiderparti sier nei til å saksøke staten for å få opphevet sammenslåingen med Troms, men krever likt antall representanter i fellesnemnda.

Med fem mot fire stemmer har styret i Finnmark Ap gått inn for at fylkestinget denne uken velger medlemmer til fellesnemnda og dermed slutter seg til prosessen for å slå sammen de to nordligste fylkene.

Fylkesleder Kristina Hansen sier til iFinnmark at forutsetningen er at Finnmark og Troms begge får 19 delegater i fellesnemnda. Det forutsetter en forskriftsendring fra kommunalminister Monica Mæland (H).

Samtidig legges også trusselen om å gå til sak mot staten bort.

– Det er ikke en farbar vei. Vi står ved et veiskille der vi har valgt den politiske og ikke den rettslige veien, sier Hansen.