Kato Sveen (Moelven Limtre), Njål Undheim (Helen & Hard Arkitekter), Else Marie Jonsson (Finansparken Bjergsted/SR-BANK) og Rune Skeie (Veidekke) mottok prisen. Foto: Trond Joelson

Finansparken i Bjergsted Årets Bygg 2019

Finansparken i Bjergsted er kåret til Årets Bygg 2019. Vinneren ble utropt i forbindelse med en digital utgave av Byggedagene.

Her kan du lese Byggeindustriens omtale av prosjektet

Finansparken Bjergsted. Foto: Sindre Ellingsen

Overrekkelsen av prisen ble gjennomført i lokalene til Doga i Oslo onsdag 24. juni.

Bygget i Stavanger er tegnet av Helen & Hard og Saaha Arkitekter og er det nye hovedkontoret for SpareBank1 SR-Bank. Veidekke Entreprenør har ført opp bygget i totalentreprise, mens byggherre er Finansparken AS. Kontraktssummen, med justeringer, er på 450 millioner kroner (eks. mva). Bygget har sju etasjer over bakkenivå og tre under. Samlet areal er på 22.800 kvadratmeter. Byggestart var i november 2016 og prosjektet stod ferdig 1. oktober i år.

Resultatet har blitt noe helt spesielt, med meget flott håndverk og finish. Valg av utforming og byggematerialer gjør at bygget også er noe for seg selv.

Finansparken ligger på en tre måls tilnærmet trekantet tomt i Bjergsted nord for Stavanger sentrum. Bygget har en tilnærmet V-form, med spissen mot nord. I åpningen i V-en er det en liten park.

Prosjektet bød på en rekke utfordringer, med omfattende grunnarbeider, en 150 meter lang spuntvegg og bjelkestengsel, omlegging av en kommunal overvannsledning, byggegrop helt inntil en fylkesvei og en reetablering av veien. Bygget i seg selv har en utfordrende geometri og bæring fra bunn til topp, med lite gjentakelse, noe som gjorde betongarbeidet komplekst. Geometrien, arkitekturen og de spesielle løsningene gjorde også innredningen krevende.

Bygget har en skarp fasade men beskrives av arkitekten å være mykt innvendig. Trekonstruksjonen er meget avansert og har blant annet 4.500 tredybler. Atriet er byggets hjerte. Kontorer er plassert mot yttervegger og møterom plassert mot hjørner. Glasset i fasade skaper dualitet mellom ytre og indre del av bygget.

I tillegg er byggets tekniske anlegg er meget avansert, med blant annet 32 energibrønner, stor varmegjenvinner som går over to etasjer, to brannsentraler per etasje, avtrekk langs ytterfasade ved solbelastning, hybridvifter som slipper varm luft ut av atrium om sommeren, smarthusløsninger, belysning med mulighet for individuell justering, bevegelsessensorer for lys og varmestyring i alle rom og tre kilometer med ledlys-striper.

Bygget har bærende konstruksjon av plasstøpt betong og betongelementer under bakken, med etasjeskillere av plattendekker og hulldekker. Fra første til sjuende etasje har bygget bærekonstruksjon av massivtre og limtre. I deler av første og andre etasje er det brukt limtre av bøk, ellers er det brukt norsk gran. Det er glasstak over atriet og sedum over resten av bygget. Fasadene er i glass med utvendige stående lameller av glass som solavskjerming - supplert med utvendige screens på sørvendt fasade og innvendige duker ellers i bygget.

Trekonstruksjonene er montert med cirka 67.000 skruer og det ble utarbeidet cirka 750 montasjetegninger.

Kommunikasjonen internt i bygget skjer i stor grad via trapper av tre i atriet. Hovedinngang ligger mot sør og har direkte tilkomst til atriet. Det er sosiale soner i hver etasje og en kantine med sitteplass for 240 personer samtidig i andre etasje.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:
« Stavanger har fått ett av Europas største næringsbygg basert på tre i bærekonstruksjonene. Av fagfolk bli prosjektet regnet for å være nybrottsarbeid innen massivtre og limtre i bygg. Alle sammenføyninger er gjort i tre, blant annet trenagler og spesielt utviklede detaljer. Bruk av bøk LVL i sterkt påkjente konstruksjoner. Utradisjonelle løsninger på fordeling og styring av luft og varme. Sertifisert til BREEAM Excellent. Et unikt prosjekt, god prosess og prosjektgjennomføring, godt samarbeid mellom alle parter. En arkitektonisk «wow» effekt. Brukerne er meget godt fornøyd.»

Juryen har gått gjennom flere hundre prosjekter før man kom frem til de nominerte til årets kåring.

– Det har vært mange svært gode prosjekter i år, og vanskeligere enn på lenge å velge ut bare fem nominerte. Dette er alle prosjekter som har gått den ekstra mila for å skille seg ut på blant annet arkitektur, bærekraft og innovasjon, og fremstår som forbilder som hele bransjen kan lære av. Også i år ser vi at de beste prosjektene preges av godt samspill og god stemning i prosjektteamene, sier juryleder Kjersti Folvik, som delte ut prisen onsdag.

Folvik sier at det var en vanskelig oppgave å komme frem til årets vinner.

– Det er flere som har prosjekter verdige denne prisen, men ut fra en helhetsvurdering konkluderte juryen med at Finansparken totalt sett er det beste prosjektet fra 2019. De svarer godt på alle kriteriene for denne prisen, og er på alle måter et foregangsprosjekt, sier Folvik

Årets Bygg er en gjennomføringspris hvor alle aspekter blir tillagt stor vekt.

– Dette omfatter blant annet at prosjektet har en dokumentert fremragende gjennomføring med hensyn til blant annet seriøsitet, samarbeid i byggeprosessen, innovasjon, god byggeskikk/arkitektur, HMS og miljø og selvsagt en god kvalitet på sluttproduktet, legger Folvik til.

Øvrige nominerte til prisen var:Powerhouse Brattørkaia, Domus Juridica, Ydalir skole og barnehage og The Twist.

Juryen består av:

  • Kjersti Folvik (Aspelin Ramm)
  • Heidi Berg (Trimble)
  • Per-Arne Horne (DiBK)
  • Harald Martin Gjøvaag (Gottlieb Paludan Architects)
  • Kari Sandberg (EBA)
  • Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
  • Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)