Finansparken Bjergsted

Foto: Sindre EllingsenFoto: Sindre EllingsenFoto: Sindre EllingsenFoto: Sindre EllingsenFoto: Sindre EllingsenFoto: Sindre EllingsenFoto: Sindre Ellingsen

I Bjergsted i Stavanger har Veidekke Entreprenør ført opp det som må være et av Norges flotteste og mest særpregede kontorbygg.

FAKTA

Sted: Bjergsted, Stavanger

Prosjekttype: Nybygg, kontor

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 450 millioner kroner

Bruttoareal: 22.800 kvadratmeter

Byggherre: Finansparken Bjergsted

Byggherreombud: Nyland Byggeadministrasjon

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Teknisk totalentreprenør: DNF

Arkitekt: Helen & Hard og Saaha arkitekter

Interiørarkitekt: IARK

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Rådgivere: RIB tre: Degree of Freedom med Creation Holz l RIB betong: Multiconsult l RIV og RIE: DNF l RIAku: Sinus l RIGeo og RIMiljø: Multiconsult l RIBr: Cowi l RIEnergi: Erichsen & Horgen l RIE, BREEAM, LCA/LCC og byggherrerådgivning: Niras

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Stangeland Maskin l Betongarbeid: Veidekke Entreprenør l Ferdigbetong: Sola Betong l Betongelementer: Block Berge Bygg l Bærende trekonstruksjoner: Moelven Limtre l Montasjearbeider: Faber Bygg l Taktekking: IcopalTak l Glass-/aluminiumsarbeider: Rubicon l Ståldører/branndører, branntetting: Thermax l Blikkenslager: Lie Blikk l Systeminnredninger: Moelven Modus l Maler- og gulvarbeider: Jæren Gulv l Mur, flis, naturstein: Waldeland og Dubland l Mikrosement: Murmester Heskje l Automatisering: Sinus Elektro l Heiser: Heis 1 l Løftebord og porter: Portteknikk l Branngardin: BVS Brannvernsystemer l Lås og beslag: Optimera Sikring og Lås l Adgangssperrer: Boon Edam l Storkjøkken, kjøl og frys: Norrøna Storkjøkken l Tekjøkken: Treprosjekt l Skap og reoler: Kontorkompaniet l Byggevarer: Optimera l Adgangskontroll: Securitas l Stillaser: Stillaspartner l Betongsaging og kjerneboring: Sørvest Betongsaging l Glassrekkverk og håndrekker: Trappeteknikk l Industribelegg: Acrylicon Industrigulv l Oppbygging og innkledning av auditorium og Hovedtrapp /resepsjonsdisk område 1-2 etg: ABS Parkettgruppen

Bygget er tegnet av Helen & Hard og Saaha Arkitekter og er det nye hovedkontoret for SpareBank1 SR-Bank. Veidekke Entreprenør har ført opp bygget i totalentreprise, mens byggherre er Finansparken AS. Kontraktssummen, med justeringer, er på 450 millioner kroner uten merverdiavgift. Bygget har sju etasjer over bakkenivå og tre under. Samlet areal er på 22.800 kvadratmeter. Byggestart var i november 2016 og det stod ferdig 1. oktober i år.

Prosjektdirektør Helge Opedal i Veidekke Entreprenør forteller at Finansparken bød på en rekke utfordringer.

– Vi hadde meget omfattende grunnarbeider, med dårlig fjellkvalitet, en 150 meter lang spuntvegg og bjelkestengsel, omlegging av en kommunal overvannsledning, byggegrop helt inntil en fylkesvei og reetablering av veien, forteller Opedal.

Han sier at bygget har utfordrende geometri og bæring fra bunn til topp, med lite gjentakelse, noe som gjorde betongarbeidet komplekst. Geometrien, arkitekturen og de spesielle løsningene gjorde også innredningen krevende.

– Resultatet har blitt det flotteste bygget jeg har vært i. Det har vært morsomt å bygge og vil bli et godt sted å være. Bygget viser meget flott håndverk og vi har hatt god kontroll på kvaliteten. Jeg liker de fine heissjaktene med bordforskalt frilagt betong – som gammel betongmann synes jeg dette er prikken over i’en i et flott bygg. Vi praktiserte rent tørt bygg og arbeidet mye med tetting underveis. Dette er enda viktigere på et trebygg der alle søyler og bjelker blir synlige etterpå, sier Opedal.

Prosjektdirektør forteller at byggets tekniske anlegg er meget avanserte, med blant annet 32 energibrønner, stor varmegjenvinner som går over to etasjer, to brannsentraler per etasje, avtrekk langs ytterfasade ved solbelastning, hybridvifter som slipper varm luft ut av atrium om sommeren, smarthusløsninger, belysning med mulighet for individuell justering, bevegelsessensorer for lys og varmestyring i alle rom og tre kilometer med ledlys-striper.

Atriet over sju plan var utfordrende i forhold til brann og lyd. Personer i bygget må kunne rømme samtidig som ingen utenfra kan ta seg inn.

Det var i utgangspunktet Block Berge Bygg som fikk kontrakten, men etter en lokal omorganisering har Veidekke Entreprenør (som eier Block Berge Bygg) fullført prosjektet.

Opedal sier at Finansparken var planlagt som BREEAM Excellent, men at man nå jobber med å få bygget godkjent som BREEAM Outstanding. Det kan dermed bli Norges femte Outstanding-bygg.

– Vi har lykkes fordi vi har hatt en byggherre som visste hva han ville og som tok beslutninger og fordi vi har hatt dyktige medarbeidere, underentreprenører, arkitekter og rådgivere og fordi vi har hatt god planlegging og et godt samarbeid, påpeker Opedal.

Lært mye

Opedal sier at han har lært mye fra Finansparken.

– Etter å ha vært i ledelse i 17 år ser jeg at det har skjedd veldig mye positivt på byggeplassene, som bedre planlegging, bruk av BIM og stadig bedre HMS – her har vi hatt over tusen sammenhengende dager uten fraværsskader, sier Opedal.

Anleggsleder Rune Skeie i Veidekke Entreprenør forteller at han har lært mye om bygging i tre i dette prosjektet. Veidekke Entreprenør praktiserte BIM og involverende planlegging i prosjektet.

Arkitektur

Daglig leder Randi Augenstein i Helen & Hard sa under pressevisningen av bygget at det var utfordrende å få byggets volum innpasset på en god måte på tomten.

– Vi valgte å trappe bygget ned mot trehusbebyggelsen i sør og la det stige mot en spiss i nord. Bygget har en skarp fasade og er mykt innvendig. Trekonstruksjonen er meget avansert og har blant annet 4.500 tredybler. Atriet er byggets hjerte. Kontorer er plassert mot yttervegger og møterom plassert mot hjørner. Glasset i fasade skaper dualitet mellom ytre og indre del av bygget. Finansparken har blitt et bærekraftig og innovativt bygg og vi har sjelden vært med på et prosjekt med så godt samarbeid, sier Augenstein.

Trekantet tomt

Finansparken ligger på en tre måls tilnærmet trekantet tomt i Bjergsted nord for Stavanger sentrum. Tomten skrår ned fra vest. Grunnen bestod av noe forurensede løsmasser, men mest av fjell av variabel kvalitet. Det er transportert bort 40.000 kubikkmeter masse.

Under bygget går det en kommunal avløpstunnel i fjell, som måtte tas hensyn til. Det ble satt ned en 150 meter lang permanent spuntvegg for å sikre byggegropen. Spunten går ned 5-6 meter som dypest, og er forankret i fast fjell. Vann pumpes ut fra grunnen, det vil si drenert byggegrop.

Før bygging ble det flyttet og tatt vare på flere store almetrær som stod på tomten. De trærne som skulle stå igjen på tomten er blitt beskyttet og fulgt opp etter en egen plan. Et tre med en sjelden moseart står helt i kant med byggegropen, og dette er undergitt spesiell beskyttelse og oppfølging.

Betong og tre

Finansparken har tilnærmet V-form, med spissen mot nord. I åpningen i V-en er det en liten park.

Bygget har bærende konstruksjon av plasstøpt betong og betongelementer under bakken, med etasjeskillere av plattendekker og hulldekker. Det er brukt cirka 8.000 kubikkmeter ferdigbetong, noe som betyr at cirka 1.400 betongbiler har kjørt til og fra byggeplassen. Fra første til sjuende etasje har bygget bærekonstruksjon av massivtre og limtre. I deler av første og andre etasje er det brukt limtre av bøk, ellers er det brukt norsk gran. De fire heis- og trappesjaktene er i synlig bordforskalt betong, bygget med klatreforskaling. Taket skråner nedover mot sør.

Det er glasstak over atriet og sedum over resten av bygget. Fasadene er i glass med utvendige stående lameller av glass som solavskjerming - supplert med utvendige screens på sørvendt fasade og innvendige duker ellers i bygget.

Det er datagulv under teppefliser i kontoretasjene, med tekniske føringer til alle arbeidsplasser og gulvvarme ved fasadene. Det er plassbygde bindingsverksvegger i toalettkjerner og systemvegger i møterom og stillerom. Store deler av bygget har spesialproduserte trespiler av ask i himlingene.

En tiendedels millimeters nøyaktighet

Prosjektutvikler og seniorrådgiver Åge Holmestad i Moelven Limtre fortalte på pressevisningen at selskapet har levert 1.900 kubikkmeter massivtre, 1.100 kubikkmeter limtre, 600 kubikkmeter i bøk og trapper i tre til Finansparken. Produksjonen startet i januar 2017, mens monteringen startet i februar 2019.

Trekonstruksjonene er montert med cirka 67.000 skruer og det ble utarbeidet cirka 750 montasjetegninger. Søsterselskapet Moelven Modus leverte 8.000 kvadratmeter himlinger, 1.000 kvadratmeter glassvegger, 4.000 kvadratmeter gipsvegger og 350 tredører. Den høye graden av prefabrikasjon er gjort mulig ved bruk av CNC-styrte maskiner. Boring av hull er utført med en nøyaktighet på en tiendels millimeter i diameter og plassering.

Atrium med trapper

Møter med kunder skjer i første, andre og sjuende etasje. Tredje til sjette etasje er kontoretasjer. De færreste av bankens 650 medarbeidere vil ha faste plasser i kontorlandskapene.

Kommunikasjonen internt i bygget skjer i stor grad via trapper av tre i atriet. Hovedinngang ligger mot sør og har direkte tilkomst til atriet. Det er sosiale soner i hver etasje og en kantine med sitteplass for 240 personer samtidig i andre etasje.

85 prosent av møblene i bygget er norskproduserte, mange er produsert i Rogaland.

Hele bygget har universell tilgjengelighet. Det er lagt stor vekt på å oppnå gunstig akustikk i bygget, med blant annet ti centimeter isolasjon over spilehimlingene.

I de tre underetasjene er det cirka 200 biloppstillingsplasser. Tekniske rom er plassert i underetasje. Det er cirka 20 centimeter isolasjon i blindfelt i fasaden og i snitt 30 centimeter i taket. U-verdi for fasaden er på 0,8. Bygget er trykktestet og har en luftveksling på 0,55 per time. Bygget er fullsprinklet.

Da byggeaktiviteten var på topp var 180 personer med, og totalt er det registrert at over 1.100 personer med autorisert HMS-kort har vært på byggeplassen i de tre årene byggingen har pågått. Under oppføringen ble det registrert 1.038 sammenhengende dager uten fraværsskader.

Sorteringsgrad for byggavfall i prosjektet er på over 90 prosent.

32 geobrønner

Finansparken er prosjektert og ført opp etter Tek10. Oppvarming skjer med gulvvarme langs yttervegger og via ventilasjon og er basert på 32 geobrønner. Kjøling skjer via ventilasjon. Beregnet energibruk er på 79,4 kWh per kvadratmeter (med 44 prosent dekket av el/fossile energikilder), noe som plasserer bygget i energiklasse A og gir en reduksjon i energibruk på 75 prosent i forhold til de byggene banken har holdt til i frem til nå. Bygget har balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning.

Fornøyd bruker

Administrerende direktør Arne Austreid i Sparebank1 SR-Bank sier han er veldig godt fornøyd med bygget.

– Siden banken ble etablert i Egersund for 180 år siden har vi aldri hatt et skikkelig hovedkontor. Nå har vi fått et bygg som skal stå i 180 år, sier Austreid.

Daglig leder Else Marie Jonsson i Finansparken Bjergsted AS sier at byggeprosessen har vært et eventyr av en reise og resultatet er et bygg med høy miljøprofil og et solid stykke arbeid fra alle entreprenører.

Skape ny kraft i regionen

Glenn Sæther, konserndirektør strategi, innovasjon og utvikling i Sparebank1 SR-Bank sier at banken trengte en samlokalisering fra tre lokasjoner.

– Vi har fått en arena for verdiskapning og samhandling med korte stier mellom ansatte og ledelse og mellom banken og kunder. For oss handler det om å bli enda bedre på det vi er gode på. Vi har fått et bygg for dagen og morgendagen. Vi håper at folk skal føle seg vel, få ro til å sitte ned og at bygget bidrar til å skape ny kraft i regionen.


Flere prosjekter