På det gamle steinbruddet på Huken i Oslo er det lagt ut TBM-masser som bunntetting. De skulle hindre at forurensing fra gjenbrukt asfalt kom i grunnvannet. Så viste det seg at massene inneholdt sulfat og uran. Illustrasjonsfoto: Solveig Pettersen/Oslo kommune
På det gamle steinbruddet på Huken i Oslo er det lagt ut TBM-masser som bunntetting. De skulle hindre at forurensing fra gjenbrukt asfalt kom i grunnvannet. Så viste det seg at massene inneholdt sulfat og uran. Illustrasjonsfoto: Solveig Pettersen/Oslo kommune

Fikk ikke informasjon om uran og sulfat – nå har kommunen varslet mulig erstatningskrav

Det kan bli rettslige etterspill mellom flere parter i kjølvannet av uran- og sulfatsaken på Follobanen.