Fikk ikke gehør for å bygge i Marka

Kåre Willoch fikk ikke støtte for sitt syn om å bygge i marka under en konferanse i regi av Oslo Høyre, skriver Aftenposten.

Willoch mener at det er mulig å bygge ut i deler av Marka, i området som ikke blir særlig benyttet til friluftsliv. -Byen er ikke bygget for barnas behov, barnefamilier vil ikke bosette seg i byen fordi det er for få grøntarealer. Ved en utbygging i Marka vil flere få tilgang til grøntarealer i umiddelbar nærhet, sier Willoch, og poengterer at mye av det som i dag blir kalt Marka ikke blir brukt som det. Men ingen av de andre deltagerne på rundebordskonferansen ville bryte Markagrensen. Både byråd for næring og byutvikling, Anne Kathrine Tornås og Kjell Eek-Østlie fra Dark Arkitekter mente det er bedre å fortette i sentrale områder uten å skade de grønne lungene i byen.