Fernanda Nissens gate 3

I Fernanda Nissens gate 3 har beboerne tilgang til moderne blokkleiligheter og et stort og grønt uteområde.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Bolig

Bruttoareal: 28.800 kvadratmeter

Byggherre: Ticon Nydalen

Totalentreprenør: Strukta

Kontraktsum eks. mva.: 418 millioner kroner

ARK: 4B Arkitekter

LARK: Haug Landskap

Rådgivere: RIB: Djerving l RIByFy: Norconsult l RIByFY uav-
hengig kontroll: Takstforum l RIBr: Egil Berge l RIG: Multiconsult l RIA: Rambøll l RIE: Heiberg og Tveter

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhus: Topaas og Haug l Betong: Betong og Tre l Råbygg: Contiga
l Rørlegger: Askim & Mysen Rør l Ventilasjon: Blikra og Søderblom l Elektro: Ørnulf Wiig Installasjon l Oppmåling: Asker Oppmåling l Heis: Kone Heis l Badekabiner: Parmarine l Vinduer: Lian l Tømrerarbeider: Indian Bygg l Himlinger: BBM l Tekking: Byggpartner l Branntetting: Firesafe l Maler: Bygg og Malerteknikk l Kjøkken og garderobe: HTH Prosjekt l Kjerneboring: Mimax l Garasjeporter: Hørmann Norge l Gulvsparkel: Gulventreprenøren l Teglfasader: Mjøndalen Mur & Puss l Flis og membran: AK Byggservice l Parkett: ABS Parkettgruppen l Alu-dører: Norske Metallfasader l Tredører: Dooria Norge l Ståldører: Robust Ståldører l Rekkverk: GBS Produkter l Blikkenslager: M. Haug & Sønn l Vinylbelegg: Intep l Røykluker: Bramo l Inspecta l Lås og beslag: Akershus Lås & Nøkkel-
service l Stillas: Christiania Stillas

Fernanda Nissens gate 3 består av 227 nye leiligheter, en barnehage og en pizzarestaurant. Området, som før blant annet bestod av en stor post- og datasentral, har blitt transformert til et grønt og åpent Oslo-nabolag i Nydalen.

Totalentreprenør Strukta har overlevert de tre blokkene i tre bolker, med den første og høyeste
blokken i prosjektet overlevert oktober 2016, den andre i mars i år, og den tredje og siste nå i september. Prosjektleder Håkon Henriksen hos Strukta forteller at de er godt fornøyde med boligutbyggingen i sin helhet.

– Vi synes det har blitt et pent prosjekt. Vi jobber alltid for å levere med null feil, og det har vi også stort sett lyktes med her, forteller han.

Prosjektleder Espen Strand hos byggherre Ticon Nydalen sier seg enig med Henriksen i at prosjektet har blitt flott, og understreker at de er svært fornøyde med kvaliteten på de tre blokkene i Nydalen.

– Dette er leiligheter for vanlige folk, og kanskje ikke så eksklusivt, men det er hyggelige leiligheter som mange ønsker å bo i. Vi traff markedet bra med dette prosjektet, sier han.

Datasentral i kjelleren

Strukta stod også for rivingen av det gamle bygget på tomten, samt håndtering av forurensede masser. Riveentreprisen var verd omtrent 9,5 millioner kroner, og kom i tillegg til kontrakten for bygging. Et spesielt element i prosjektet har vært en datasentral i det gamle bygget som entreprenøren flyttet inn i et eget nybygg før de startet på den første blokken.

Dette egne datasentralbygget er 160 kvadratmeter stort og ligger nå i parkeringskjelleren i Fernanda Nissens gate 3. Parkeringskjelleren har plasser til 154 biler i en 4.800 kvadratmeter stor kjeller i en hovedetasje og et halvplan. Henriksen forteller at det ikke har medført noen store utfordringer for entreprenøren å bygge rundt datasenteret.

– Et slikt senter er følsomt med tanke på sprengning, men det har ikke lagt begrensninger for prosjektet. Man må ganske enkelt bare håndtere det og planlegge nøye rundt, sier han.

Flytting av det aktive datasenteret krevde både strømtilførsel, ventilasjon og nødstrøm underveis, og selv om Strukta har bygget datasentre før, var denne flyttejobben også svært spesiell for entreprenøren.

Godt samspill

Datasenter, parkering og boder befinner seg i en plasstøpt kjeller, mens bygningsmassene over bakken består av betongelementer, hulldekker og stål. Fasadene på de tre blokkene er forblendet med mørk grå teglstein med innslag av Prodex- og Cembrit-plater.

Prosjektleder Håkon Henriksen understreker at det har vært et godt samarbeid mellom entreprenør, arkitekt og byggherre.

– Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise med samspillsmodell, noe vi har spesialisert oss på gjennom mange år. Her jobber vi ut ifra et åpen-bok-prinsipp, og vi har hatt jevnlige møter med arkitekt og byggherre, sier han.

Espen Strand hos byggherre Ticon Nydalen trekker også frem et solid samarbeid med Strukta og arkitekt 4B Arkitekter.

– Vi har lagt vekt på et åpent og tillitsfullt forhold, og vi har stolt på at kompetansen som de forskjellige
gruppene innehar, er det som gagner prosjektet mest, sier han.

Sameiet har også vært en viktig medspiller i sluttfasen av prosjektet.

– Jeg er godt fornøyd med resultatet og gleder meg til å feire den endelige overtakelsen, sier Benjamin Ashton, styreleder for sameiet Lillo Nydalen (Fernanda Nissens gate 3).

Hører sammen

Arkitekt Jessica Karlsson i 4B Arkitekter forteller at det i utformingen av prosjektet har blitt lagt stor vekt på å skape en klar sammenheng mellom de tre blokkene, men samtidig få frem de forskjellige byggenes egenart.

– Det skal være samhørighet mellom materialvalg i fasadene og balkongene i prosjektet. Her har vi jobbet mye med ett volum, tegl, hvor vi også har skåret inn og fått inngangspartier og andre fasadematerialer som bryter opp, sier hun.

Karlsson sier at byggherre og entreprenør i prosjektet har vært gode medspillere, og at 4B har fått jobbe målrettet fra start.

Selv om boligblokkene er i forskjellig høyde, med ni etasjer i blokk A, åtte i blokk B og syv i blokk C, har de nesten likt areal, ettersom de lavere byggene også er lengre. Blokkene har skrå gesimser, og dette tas igjen i hele prosjektet

Et fjernvarmeanlegg sørger for varmetilførsel, og samtlige leiligheter har vannbåren varme i gulvene. Det er ved trykktesing oppnådd gjennomsnittlige lekkasjetall på 0,68.

– Dette har vi hatt fokus på hos oss, og det gir også en noe bedre energimerking av leilighetene, sier prosjektleder Håkon Henriksen.

Prosjektet er også gjennomført med en sorteringsgrad på omtrent 81 prosent, og entreprenøren har ikke hatt noen fraværsskader.


Flere prosjekter