Her fra Larsbergtunnelen. Foto: Statens vegvesen

Fem vil oppgradere E6-tunneler

Statens vegvesen har fått inn fem tilbud på oppgraderingen av seks tunneler fra Hamarøy i Nordland til Kåfjord i Troms.

Tunnelene skal rustes opp for å øke sikkerheten for trafikantene. Eldre utstyr skal skiftes ut samtidig som ny sikkerhet bygges inn. Hva som skal gjøres i den enkelte tunnel avhenger av trafikkmengde, lengde, byggetidspunkt og tilstand.

- Vi gjennomgår nå tilbudene og tar sikte på å signere kontrakt med valgt tilbyder i løpet av en måned, sier byggeleder Kjell Arne Bekkevold i Statens vegvesen.

Kontrakten for utbedringsjobben er en såkalt samspillskontrakt, der Statens vegvesen jobber sammen med entreprenøren for å finne den beste måten å løse oppdraget på.

- Dette er en type totalentreprise, og det første vi går i gang med er prosjekteringsarbeidet. Vi regner med at entreprenøren kan starte jobben med tunnelene ved årsskiftet, sier Bekkevold.

Her er tilbudene:

Mesta AS - 174 625 675

Skanska Norge AS - 175 670 000

Aventi Technology AS og Aventi Installation AS - 173 777 630

Aldesa Construcciones S.A. - 187 775 004,41

Scanmatic Elektro AS - 164 828 680