Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening etterlyser mer midler til Husbanken. Foto: Malin Strandberg

- Fem milliarder til Husbanken gir ikke økt sysselsetting

Stortinget vedtok nylig å øke Husbankens lånerammer med fem milliarder kroner. - Men fordelingen av midlene viser at økningen skal gå til startlån og boligsosiale tiltak, og ikke til å finansiere nye boliger. Dette bidrar ikke til sysselsetting i byggenæringen, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Foreningen.

- Økningen til Husbanken bidrar derfor ikke til å holde hjulene i gang i boligmarkedet under koronakrisen, sier Jæger i en pressemelding.

Han peker på at vi nå er på vei inn i en krise hvor den klare målsetningen må være å opprettholde mest mulig boligproduksjon for å unngå masseoppsigelser og arbeidsløshet.

- Vi ser at boligsalget faller og kontrakter kanselleres. Bankene blir mer forsiktige og usikre kunder avventer boligkjøp. Ordrereservene tømmes, og landets boligbyggere vil etter hvert stå uten oppdrag. Sviktende boligsalg nå gjør at det blir helsvart senere på høsten og i 2021, sier Jæger. Han mener permitteringer og masseoppsigelser da vil være eneste løsning om ikke myndighetene allerede nå setter inn målrettede tiltak for å opprettholde boligsalget og framtidig boligbygging.

- I tidligere nedgangstider har Husbanklån blitt brukt som effektivt virkemiddel for å sikre finansiering av nye boliger og opprettholde sysselsetting. Vi viser til at Husbanken reddet boligbransjen under bankkrisen på 90-tallet, og at Husbanken bidro til å opprettholde en viss boligproduksjon etter finanskrisen i 2008 da andre banker strupet utlånene. Som et særdeles viktig koronatiltak har Boligprodusentene derfor etterlyst økte lånerammer til Husbanken. Vi har bedt om 25 milliarder kroner ekstra. Dette kan finansiere nærmere 10.000 boliger og gi en sysselsettingseffekt på mer enn 30.000 årsverk. Økte til lånerammer til Husbanken er "under streken" i budsjettsammenheng og ikke ordinær utgiftspost på statsbudsjettet. Lånene skal betales tilbake av boligkjøper, og all erfaring tilsier at misligholdet er lavt. Økte lånerammer til Husbanken er et særdeles billig koronatiltak for staten, og samtidig svært effektivt for å opprettholde sysselsetting i boligbransjen, utdyper han.

- Vi ber Stortinget og regjeringen sterkt om øke Husbankrammene for hindre masseoppsigelser i boligbransjen, legger Jæger til.