Vedlagte illustrasjon viser krysset under Kvitsøy, med to ventilasjonssjakter 10 meter i diameter som skal 250 meter ned til hovedløpene under Kvitsøy. Illustrasjon: Norconsult/Statens vegvesen

Fem interessert i den største jobben på Rogfast

Fem entreprenørar har bedt om å bli prekvalifisert til den største Rogfast-kontrakten. 

Kvitsøy-kontrakten er den største i Rogfast, og den mest teknisk utfordrande av dei tre store tunnelkontraktane når verdas lengste og djupaste tunnel skal byggjast. Kontraktsverdien er på 3-3,5 milliardar kroner.

- Vi er fornøgde med at fem entreprenørar ønskjer å bli med vidare. I fyrste omgang skal vi vurdere kven av entreprenørane som er kvalifisert for oppdraget, seier prosjektleiar Tor Geir Espedal i Statens vegvesen.

No startar jobben med å velje ut minst tre som i fyrste omgang skal gi tilbod.

- Anskaffelsen er ei prekvalifisering med forhandlingar. Denne prosessen vil vare i fyrste halvdel av 2019, seier Espedal.

Desse fem ønskjer å bli prekvalifisert:
Implenia AS og Stangeland Maskin AS
Marti Tunnel AG
PNC Norge AS
Salini Impregilo S.p.A.
Skanska Norge AS