Disse fem aktørene har nå inngått et samarbeid og et felles løft på Drammen havn. Fra venstre: Havnedirektør ved Drammen havn; Einar Olsen, administrerende direktør i Norgips; Hilde Kristin Herud, branch manager hos Greencarrier; Terje Alm, administrerende direktør i DSV Road AS i Norge; Rune Berg Stiansen og salgs- og markedsdirektør i CargoNet; Knut Brunstad. Foto: NorgipsDet er kort vei fra Norgips-fabrikken (som kan skimtes bak til høyre på bildet) og til Drammen havn der containerne med ferdige produkter nå lastes over på jernbane for videre transport. Foto: NorgipsNorgips frakter nå papir fra Tyskland direkte til Drammen havn via sjøveien ved hjelp av logistikkselskapet Greencarrier som i tillegg sørger for at Norgips har fått tilgang til lokaler på Holmen der råvarene mellomlagres inntil det skal benyttes på fabrikken. Foto: Norgips

Fem aktører tar felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn

Fem store aktører, med Norgips i spissen, tar nå et felles løft for bærekraftig transport via Drammen havn.

– Nye løsninger med bruk av sjø og bane sørger for at Norgips nå fjerner 1.300 årlige trailerturer på norske veier og i tillegg reduserer utslippene fra internasjonal transport med 221 tonn CO2 i året, skriver aktørene i en pressemelding.

Tidligere har Norgips fraktet papiret til gipsplatene med tog fra Tyskland til Malmø og videre med lastebil til fabrikken. Men nylig valgte bedriften, i samarbeid med logistikkselskapet Greencarrier, å frakte containerne sjøveien direkte til Drammen havn. Greencarrier har i tillegg sørget for at Norgips har fått tilgang til lokaler på Holmen der papiret, et årlig volum på 3.900 tonn, kan mellomlagres inntil det skal benyttes på fabrikken. Det legges også nå opp til at produktene fra Norgips, gipsplater og stålprofiler, skal fraktes den korte veien inn til havna på Holmen der semihengerne overføres til tog for videre transport på bane. Dette skjer takket være et felles miljøsamarbeid mellom transportaktørene Greencarrier, CargoNet, DSV Road og Drammen havn.

Greencarrier har investert i nytt utstyr slik at de nå kan løfte semihengerne fra bilene til DSV Roads og direkte over på jernbanevognene til CargoNet på Holmen før de går på bane videre ut i landet.

– Vi har oppnådd en dobbel miljøeffekt gjennom å benytte oss av sjø og bane via Drammen havn i stedet for vei. I tillegg sparer vi mye plass ute ved fabrikken ved at vi mellomlagrer råvarene her på Holmen. Dermed har vi hele tiden papiret lett tilgjengelig, sier administrerende direktør ved Norgips, Hilde Kristin Herud, i meldingen.

Hun sier de begynte med dette allerede i fjor da mellom 300 og 400 trailerne gikk innover til Alnabru og ble lastet over på tog derfra, men nå har altså Greencarrier, CargoNet og DVS Road lagt til rette for samme løsning her i Drammen.

– Det gjør at vi har tredobler denne transportformen. Nå kommer vi årlig til å sende hele 1.300 semihengere på jernbane fra Holmen. Dette sparer miljøet for 4.000 tonn CO2 i tillegg til at det reduserer tungtrafikken på de allerede sterkt trafikkerte veiene gjennom Drammen og Oslo-området, sier legger Herud til.

Innkjøpsansvarlig ved Norgips, Jan Sæterdal, opplyser at den nye shortsea-frakten av råvarer mellom Tyskland og Drammen havn totalt skal innebære 186 færre trailerturer med papir til Norgips.

– Dermed får vi en miljøbesparelse på hele 221 tonn CO2 i året bare på grunn av shortsea-avtalen med Greencarrier. Og med den nye løsningen for løfting av semihengere over på tog så sparer vi miljøet for ytterligere 1.300 trailer-turer i året på norske veier. Så vi er veldig godt fornøyde med at Greencarrier, DSV Road, CargoNet og Drammen havn har lagt til rette for at vi kan gjennomføre en langt mer miljøvennlig transport av våre råvarer og ferdige produkt, sier Sæterdal.

Og branch manager hos Greencarrier, Terje Alm, bekrefter at det både er lagt ned mye tid og penger for å få til den nye løsningen.

– Vi har investert over en million kroner i utstyr for å få dette på plass her i Drammen. Det er blant annet investert i nytt losseutstyr samt et kombinert løfteåk som sørger for å få semihengerne over på togene, forteller Alm som er overbevist om at både flere vareleverandører og transportører nå vil benytte seg av dette miljøvennlige tilbudet.

– Det betyr mye for oss at vi har fått til en løsning også her i Drammen. Samtidig er det veldig gledelig at en stor og viktig aktør som Norgips ønsker å benytte seg av bærekraftig transport via sjø og bane, sier salgs- og markedsdirektør Knut Brunstad i CargoNet som står for selve togtransporten av semihengerne med Norgips-produkter.

Det internasjonale storkonsernet DSV Road har tidligere fraktet Norgips-produktene med trailere til Alnabru før omlasting til tog.

– Det er både hyggelig og viktig at vi nå kan viderefører denne bæraktige transportløsningen også her i byen. Og det som er ekstra motiverende er at alle aktørene har vært så positive til å få dette til, og i tillegg har Drammen havn vært veldig fremoverlente og løsningsorienterte. Jeg kan ikke forstå annet enn at flere vareleverandører nå vil kaste seg på dette tilbudet, sier administrerende direktør Rune Berg Stiansen, i DSV Roads AS i Norge.

Havnedirektør Einar Olsen vedDrammen havn karakteriserer det hele som en milepæl for havna.

– Ja, dette er et svært viktig felles miljøløft som samtidig styrker den posisjonen Drammen havn har som et sentralt intermodalt knutepunkt på Østlandet. Og det er også veldig gledelig at en stor og lokal hjørnestensbedrift som Norgips ønsker å benytte vårt shortsea- og jernbanetilbud i så stort omfang, sier Olsen.