Kryss ny E16 /rv 35 i Styggdalem rett sør for Hønefoss sentrum. Foto: Bane NOR

Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 til departementet

Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 har oversendt forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Planen viser i detalj forslag til trase for ny E16 og Ringeriksbane.

–Vi har levert et godt og gjennomarbeidet forslag til reguleringsplan. Dette er en viktig milepæl. Vi ser fram til departementets behandling og vurdering av planen, sier prosjektleder Morten Klokkersveen i en pressemelding.

40 kilometer dobbeltsporet jernbane Sandvika-Hønefoss og 15 kilometer E16 Høgkastet-Hønefoss gir et kjempeløft for samferdsel i Sør-Norge.

Ringeriksbanen gir en reisetid på 20 minutter mellom Sandvika og Hønefoss med stopp på Sundvollen. Det er 50 minutter raskere enn i dag.

Ny fire felts E16 på hele strekningen øker veikapasiteten, løser dagens køproblemer og bidrar til økt trafikksikkerhet og en betydelig ulykkesreduksjon.

E16-delen av Fellesprosjektet, Høgkastet(Sundvollen)-Hønefoss, vil halvere reisetiden på strekningen Sundvollen-Hønefoss.