Fellesmagasin Musea i Sogn og Fjordane

Prosjektleder Torjus Nordheim i Åsen & Øvrelid (t.h.) og Steven Johnsen, seksjonsleder drift i Musea i Sogn og Fjordane, inne i et magasin i fellesmagasinet for Musea i Sogn og Fjordane.
ÅsenØvrelidNordvest

ÅsenØvrelidNordvest

ArkiArkitektar

ArkiArkitektar

Nlogo

Nlogo

Bravidalogo

Bravidalogo

VestRørteknikk

VestRørteknikk

Protanlogo

Protanlogo

Gamle Ramstad Eskefabrikk i Angedalen utenfor Førde er forvandlet til fellesmagasin for Musea i Sogn og Fjordane. Med en prosjektkostnad på 76 millioner kroner før moms og 2.600 kvadratmeter areal er det blitt mye lagringsplass for pengene.

Fakta

Sted: Angedalen i Førde

Prosjekttype: Oppbevaringsbygg for museumsgjenstander

Byggherre: Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane

Totalentreprenør: Åsen & Øvrelid

Arkitekt: ARKI arkitektar

Areal: Ca. 2.600 m2 innredet, ca. 5.000 m2 grunnflate

Kostnadsramme: 76 mill. kr. eks. mva.

Rådgivende ingeniører: RIBr, RIAku, Byfy, RIEn, RIB, RIVv, SØK, RIveg: Norconsult l RIVr: Sweco.

Underentreprenører og leverandører: Tømrer-, betongarbeid, grunnarbeid: Åsen & Øvrelid l Rørlegger: Vest Rørteknikk l Ventilasjon: Assemblin/Ingeniørfirmaet R. Torgersen l Klimastyring: F-tech l Elektro, automasjon, lås, beslag og adgangskontroll: Bravida l Maler, gulvlegger: Maler Rune Skilbrei l Slukkeanlegg: Nortronik l Stålkonstruksjoner: Sunnfjord Industri l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Glassfasade, ytterdører: Holvik Glas l Taktekker: Protan Entreprenør l Reolsystemer: Bruynzeel l Porter: Assa Abloy l Løfteplattform: Cibes Lift Norge l Trapp: Stryntrappa l Sandwichpanel: Ruukki l Fasadeplater: Rockpanel

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Som navnet forteller var det tidligere produksjon av pappesker i bygningen. Blant annet produserte fabrikken esker til Pizza Grandiosa. Men etter at et dansk selskap kjøpte opp fabrikken og flyttet all aktivitet til Danmark, har industrilokalene på samlet rundt 5.000 kvadratmeter stått tomme. I 2017 kjøpte Musea i Sogn og Fjordane bygningsmassen.

Prosjektleder Torjus Nordheim i totalentreprenør Åsen & Øvrelid sier betongkonstruksjonene var i god stand og ikke trengte rehabilitering.

– Den eldste delen er fra 1973. Siden var det en stor utbygging i 1988-89 der betongelementene etter det vi kjenner til er produsert av Førde Sementvare. Konstruksjonene ellers er stedstøpt. Kvaliteten på konstruksjonen er bra, vi trengte ikke gjøre noe med den. Gjenbruk av et slikt bygg er smart og miljøvennlig. De store arealene gjør at bygget egner seg godt til dette formålet. Men det var på tide å gjøre noe med bygget for taket var begynte å lekke, og det var fukt på baksiden. Vi startet med å drenere på baksiden og rundt bygget for å få bort fukt som det selvsagt ikke kan være i et slikt bygg, sier Nordheim.

Det er tatt bort masse på baksiden av bygget, og isolert. Det er også boret brønner for jordvarme som gir energi til bygget i et vannbårent system til radiatorer.

Luftkvalitet viktig

– Det som er spesielt med bygget er tekniske installasjoner som skal sikre de gamle gjenstandene. Luftkvalitet, temperatur og brannsikkerhet er selvsagt lagt stor vekt på. Det er delt opp i fire tekniske rom. Det er egne aggregat med befuktere og avfuktere som regulerer luftfuktigheten i magasinene med stor nøyaktighet. Denne teknologien er levert av F-tech, en underleverandør til R. Torgersen som har hatt ansvar for ventilasjon på prosjektet. Det er lagt inn komplett brannvarslings- og slukkingssystem med gassprinkling. Grunnen til at vi bruker gass er at det ikke er kommunalt vann på stedet, og at ikke alle gjenstandene tåler vann. Gass får ned oksygennivået i rommet og kveler brann, forklarer Nordheim. Slukkeanlegg er levert av Nortronik.

Fellesmagasinet har fått navnet Tinghuset, basert på et resonnement om at det er ting i et hus. Museumsgjenstander fra syv museum og 13 besøkssteder i regi av Musea i Sogn og Fjordane (MiSF) blir nå bevart og konservert i lokalene. Flere titusen museumsgjenstander skal få optimal oppbevaring i bygget.

Etter en offentlig anbudsrunde ble Åsen & Øvrelid valgt som total-entreprenør. Kontrakten var på 61 millioner kroner før moms. Den totale kostnadsrammen er rundt 76 millioner kroner. Kontrakten ble signert i november 2022. Arbeidet startet rundt årsskiftet 2022/2023. Bygget ble overlevert i desember, og åpnet 2. februar. Det er første byggetrinn på cirka 2.600 kvadratmeter som nå er ferdig. Prosjektet mangler cirka 26 millioner kroner i finansiering for at alle de om lag 5.000 kvadratmeterne i bygget er rehabilitert.

Alt ferdig utvendig

– Om lag halve bygget gjenstår å gjøre noe med på innsiden, utvendig har vi tatt alt på fasade og uteområder, sier Nordheim.

Fasaden har sandwichpaneler fra Ruukki, med brune Rockpanel fasadeplater rundt inngangspartiet, der det også er glassfasade fra Holvik Glas. Innvendig er det bygget en del vegger med sandwich-elementer, mens andre vegger er eksponerte leca- og betongvegger som er malt. I magasinområdene er det epoxy på gulv, noen steder betong, mens i taket er det malt direkte på betongen. I administrasjons- og fellesområdene er det gisp på vegger, systemhimling i tak, og belegg på gulv.

– Det første vi gjorde var å ta igjen klimaskallet og oppdatere det til dagens standard. Vi har etterisolert vegger og tak. Inne har vi delt inn i områder tilpasset aktiviteten i bygget, sier Nordheim.

– Takhøyden i bygget er fem meter. For å utnytte plassen bedre, har vi bygget mesaniner med trapp opp flere steder slik at vi har fått rom både oppe og nede.

Varmebehandles

Det er bygget lasteramper mot vest med porter inn i bygget. Her blir store og små gjenstander fraktet inn i bygget for lagring. Men først må de stå et døgn i et rom for varmebehandling som fungerer som en sluse inn i magasinet. Her er også karantenerom der gjenstandene skal stå før de plasseres.

– Gjenstandene varmes opp til en kjernetemperatur på 55 grader. Dette gjør vi for å få bort dyr og innsekter. Så går gjenstandene videre til et rom der de fotograferes, samtidig som informasjon arkiveres i et digitalt arkiv som er allment tilgjengelig, forteller Steven Johnsen, seksjonsleder drift i Musea i Sogn og Fjordane.

Første byggetrinn har handlet om å skape gode lagringsforhold for kunst og museumsgjenstander. Det er bygget tre store magasiner der to av dem er utrustet med reolsystemer levert av Bruynzeels som har spesialisert seg på denne nisjen. Kontrakten med nederlenderne er på om lag 5 millioner kroner. I det siste av magasinene var det kommet inn en stor samling av båter fra Florø-området da vi var der. Lagring av slike store gjenstander krever naturlig nok ikke reolsystemer på samme måte som små gjenstander, men til gjengjeld er det behov for areal. Kunst, foto og tekstil er av det som skal lagres i magasinet.

Publikumsfasiliteter

Andre fase vil i større grad handle om å utvikle publikumsfasiliteter i andre etasje, men det blir også to nye magasiner for mer lagring.

Johnsen sier de håper å få penger til å sluttføre prosjektet på neste års statsbudsjett.

– Kulturminister Lubna Jaffery var her og åpnet magasinet, og vi passet på å informere henne godt om planene videre. Vi har søknad inne og håper det løser seg med videre finansiering.

Åsen & Øvrelid har en opsjon i avtalen om å jobbe videre med prosjektet hvis eller når pengene fra kulturmyndighetene kommer. Vi fikk omvisning i bygget og kunne konstatere at man med enkle grep kan bygge videre direkte og få mange kvadratmeter for pengene også i videre utbygging.

Planlagt i 30 år

Det har tatt tid å gjennomføre prosjektet som har vært snakket om siden 1990. Bakgrunnen for prosjektet er at Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane har hatt store utfordringer når det gjelder tilfredsstillende oppbevaringsforhold for samlingene. En rapport utarbeidet av ABM-utvikling i 2007 viste at situasjonen for museumssamlingene var kritisk. 75 prosent av gjenstandene var dårlig eller ikke tilfredsstillende lagret, og 81 prosent hadde dårlig eller ikke tilfredsstillende klimatiske forhold, ifølge anbudsdokumentet.

Sogn og Fjordane fylkeskommune vedtok i oktober 2007 å ta ansvar for realisering av fellesmagasin. Det ble vedtatt å etablere fellesmagasin i tilknytning til nybygget ved Sunnfjord Museum. Etter åpen arkitektkonkurranse ble prosjektet «Kløften» i 2011 valgt som vinner. Etter flere runder med drøfting av kostnadsreduserende tiltak og alternative løsninger, ble det i 2016 vedtatt å redusere magasinarealene i prosjektet fra planlagte 2.500 m2. MiSF kjøpte i januar 2017 den tidligere eskefabrikken til bruk som fellesmagasin. I tilbakemeldingen fra Kulturrådet mente de at industribygget gir godt utgangspunkt for å etablere et magasin med god standard, og MiSF ble oppfordret til å arbeide videre med prosjektet i Angedalen.

Johnsen sier de er godt fornøyd med løsningen slik den er blitt.

– For våre behov er det blitt veldig bra slik det er blitt, med god plass og løsninger tilpasset aktiviteten vi driver. Det var ikke et stilig bygg i sentrum vi trengte. Vi er fornøyd med dette, sier Johnsen.


Flere prosjekter