Jørn Eggum (Fellesforbundet) (t.v.) og Stein Lier Hansen (Norsk Industri).

Fellesforbundet og Norsk Industri reagerer kraftig på endringer i permitteringsreglene

Norsk Industri og Fellesforbundet reagerer kraftig på at regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti i avtalen om statsbudsjettet for 2019 er blitt enige om å øke antall dager med lønnsplikt under permittering for arbeidsgiver fra 10 til 15 dager.

- Dette vil ramme bedrifter som har behov for å permittere arbeidstakere i en situasjon med midlertidig bortfall av etterspørsel og mangel på oppdrag, mener både Fellesforbundets leder, Jørn Eggum og leder i Norsk Industri, Stein Lier Hansen.

De peker på at en lengre lønnspliktperiode medfører økte kostnader for bedriftene, som vil føre til at oppsigelser i større grad kan bli et alternativ til permittering.

- Bruk av rullerende permittering, som betyr at permittering blir fordelt solidarisk på flere arbeidstakere, vil bli mindre aktuelt jo lengre lønnspliktperioden blir. En god permitteringsordning er viktig for at bedriftene skal kunne holde på viktig kompetanse, og det gir arbeidstakeren trygghet i ansettelsesforholdet. Våre organisasjoner reagerer sterkt, også fordi regjeringen for halvannet år siden satte ned en arbeidsgruppe mellom partene og myndighetene for nettopp å vurdere ulike modeller for arbeidsgiverbetaling. Norsk Industri og Fellesforbundet er representert i gruppa. En økning på 15 dager har ikke vært vurdert i arbeidsgruppa, som snart er ferdig med sitt arbeid. Da er det både forunderlig og provoserende at budsjettavtalen inneholder forslag som griper direkte inn i det arbeidet gruppa er satt til å gjøre, heter det i en felles pressemelding.

-Vi oppfordrer derfor på det sterkeste de partiene som står bak budsjettavtalen til å revurdere dette forslaget før det kommer til endelig behandling i Stortinget, er meldingen fra de to partene