Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet og Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL. Foto: John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet og BNL
Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet og Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL. Foto: John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet og BNL

Fellesforbundet og BNL enige: Slik vil de at Norgesmodellen skal bli

Fellesforbundet og BNL har blitt enige om hva som bør legges til grunn for en Norgesmodell for byggenæringen.

I en pressemelding skriver BNL at de sammen med Fellesforbundet kommer med ti innspill til en ny regjeringsplattform. De mener at disse skal vil til å fremme en produktiv, organisert og seriøs byggenæring.

– Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening arbeider hver eneste dag for å fremme en produktiv, organisert og seriøs byggenæring med lønnsomme bedrifter og gode arbeidsplasser, sier samfunnspolitisk direktør i BNL Jørgen Leegaard og Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet i en felles uttalelse.

Nå har de to partene jobbet frem innspill til en ny regjeringsplattform som kan legges til grunn for en Norgesmodell for næringen.

– Vi er enige med BNL om hvordan vi ønsker at bransjen skal utvikles. Ett av de viktigste tiltakene for å sikre seriøsiteten i næringen er å styrke det det organiserte arbeidslivet, sier Steinar Krogstad i meldingen.

Begge ønsker å se på tiltak som bidrar til dette. De er også opptatt av at faste ansatte skal være hovedregelen i byggenæringen, og at myndighetene følger opp med kontroll og tilsyn i prosjektene for at blant annet innleie og lærlingklausulen skjer på lovlig vis.

– Vi mener at disse innspillene vil være en god oppskrift for å få bukt med arbeidskriminalitet og sosial dumping i vår næring, sier Leegaard.

BNL og Fellesforbundets 10 innspill:

  1. Fast ansatte fagarbeidere og lærlinger skal være hovedregelen i byggenæringen.
  2. Flere tiltak må på plass for å styrke det organiserte arbeidslivet og tariffavtalenes betydning. Partene ønsker at så mange bedrifter og ansatte som mulig tegner tariffavtale. Myndighetene må være med på å legge til rette for dette.
  3. Innleie fra bemanningsforetak skal ikke fortrenge fast ansatte og rekruttering av lærlinger.
  4. Det må sikres at innleie kun skjer etter lovens vilkår, og at myndigheter og oppdragsgivere følger opp med kontroll og tilsyn i prosjektene.
  5. Regelverket for offentlige innkjøp må ha klare og forståelige krav og etterlevelsen må sikres gjennom kontroll og tilsyn.
  6. Det må etableres et «arbeidslivets TBU» som gir årlige oppdateringer på tilstanden i Norge når det gjelder tilknytningsformer, omfang av innleie, organisasjonsgrader på arbeids- og arbeidstakersiden, andel faglærte i ulike bransjer m.v.
  7. Sentral godkjenning; ny sentral godkjenning må stille krav om at virksomhetene må ha krav om andel fagarbeidere og lærlinger.
  8. Ressurser til fagopplæring må prioriteres for å sikre god rekruttering gjennom lærlingeordningen, praksisplasser, praksiskandidatordningen, skole på byggeplass m.v.
  9. Tilsynsetatene må styrkes og innsatsen samordnes mellom politiet, Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter.
  10. For å sikre god HMS i prosjektene må plikten til særskilt risikovurdering presiseres når det er særlig risikoutsatt arbeid som utføres, eller når språk og ulike tilknytningsformer er kritiske faktorer.