Resirkulering og sortering av masser er plasskrevende, og enkelte masser er vanskeligere å resirkulere enn andre. Illustrasjonsfoto: Feiring Bruk / Very Agency / Haakon Hoseth

Feiring, Fremby, SINTEF og NGU setter hjulene i gang for sirkulær massehåndtering

Med støtte fra Forskningsrådet skal Feiring Bruk AS, Fremby AS, SINTEF og NGU finne ut hvordan man kan bygge ut tjenester og verktøy for mer og bedre gjenvinning av masser i bygg og anlegg.