Skytebas Ottar Bech i Implenia Stangeland klargjør for gjennomslagssalven i Rossåstunnelen på E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest. Til venstre er Harald J. Solvik, prosjektsjef i Nye Veier og Adler Enoksen, prosjektleder JV Implenia Stangeland. Foto: Nye Veier

Skytebas Ottar Bech i Implenia Stangeland klargjør for gjennomslagssalven i Rossåstunnelen på E39 Lyngdal øst - Lyngdal vest. Til venstre er Harald J. Solvik, prosjektsjef i Nye Veier og Adler Enoksen, prosjektleder JV Implenia Stangeland. Foto: Nye Veier

Feiret gjennomslag på E39-prosjekt

En milepæl ble nådd i Nye Veiers prosjekt E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest, da gjennomslagssalven på den 3.400 meter lange Rossåstunnelen ble skutt i juli.

I regi av Nye Veier og totalentreprenør Implenia Stangeland bygges nesten 10 kilometer med ny E39 gjennom Lyngdal vest i Agder. Prosjektet er spesielt, da kun 2,5 kilometer er vei i dagen. Resten er tunneler og bruer. Det skal også etableres rundkjøringer, innfartsparkering, kollektivtilbud og gang-sykkeltilførsel langs tilførselsveier. Anleggsarbeidene startet senhøstes 2021 og skal så ferdig sommeren 2025. Kontraktens verdi er på 2,9 milliarder kroner.

I starten av juli var man samlet langt inne i fjellet for å overvære en av de store milepælene i prosjektet med  gjennomslag i den 3.400 meter lange Rossåstunnelen. Det er to identiske løp, og dermed 6.800 meter med tunnel, som tirsdag 4. juli fikk lys i begge ender og begge løp. Rundt regnet er det skutt i overkant av 1.200 salver av rundt fem meter.

– Å jobbe i tunnel er ikke bare å sprenge og få kjørt ut steinen: Fjellet må sikres med bolter og sprøytebetong fortløpende. Er det lekkasjer av vann i fjellet må det tettes. I tillegg er det helt vesentlig for oss å overvåke og logge tilstanden i bekker og vassdrag slik at disse blir minimalt påvirket av disse arbeidene. Det er med andre ord en sammensatt produksjonslinje som skal fungere, sier prosjektsjef Harald J. Solvik i Nye Veier til nyeveier.no.

Det var Lyngdals ordfører Jan Kristensen som fikk oppdraget med å trykke på detonasjonsknappene og skjøt salven på 1.100 kilo med sprengstoff som sikret gjennomslag og lys i begge ender av tunnelen.