Statens vegvesen stopper trailere og tungtransport for kontroller på Østerholtheia på E18 østover. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Statens vegvesen stopper trailere og tungtransport for kontroller på Østerholtheia på E18 østover. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Feil og mangler på over halvparten av kontrollerte tungbiler

Statens vegvesen kontrollerte nærmere 80.000 tungbiler i 2021. På 43.168 av dem ble det avdekket feil og mangler.

Vegvesenet understreker at dette ikke betyr at det er feil og mangler på halvparten av all tungtransport på norske veier.

– De aller fleste tungbilene som kjører på norske veier, har alt i orden. At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne, sier leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

23.096 av de som ble kontrollert, fikk ikke kjøre videre før de hadde rettet opp feil og mangler. Over 12.500 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

– De som får kjøreforbud fordi bil eller tilhenger veier for mye, må laste om før de får kjøre videre. I fjor ila vi også 3.677 gebyrer for overlast, sier Wigdel.

1.729 førere og transportbedrifter ble anmeldt etter kontroller langs veien i løpet av 2021. Over halvparten av disse kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

– De som jukser med kjøre- og hviletiden, får et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket, og de utgjør en fare i trafikken. Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs veien, sier Wigdel.

Rundt 470.000 tunge kjøretøy var innom Vegvesenets kontroller i fjor.