Fastelektriker skal gi færre branner

En ny ordning med fastelektriker skal bedre el-sikkerheten i norske hjem og gi oss boliger som er tilpasset strømbruken. (Video)

– Det er vanlig med jevnlig kontroll av bilen, helsen og tennene. Men det blir sjelden foretatt kontroll av det elektriske anlegget i boligen. Dette til tross for at fire av ti branner har elektrisk årsak, sier styreleder Tor-Erling Johnsen i Nelfo, Foreningen for EL og IT bedriftene.

Nå har Nelfo gått sammen med Elektroforeningen for å bedre el-sikkerheten i norske boliger.

– Verken gamle boliger med skrusikringer, eller nye boliger med det billigste av elektriske installasjoner, er tilpasset dagens høye elektrisitetsforbruk. Store kabelklyser og manglende overspenningsvern er dessverre vanlig i norske hjem, sier Johnsen.

Fra 10. oktober ble det mulig å tegne en fast avtale med en elektriker, som kommer jevnlig på kontroll og sjekker at både el-anlegg og elektriske apparater er i orden.

Og nordmenn ønsker ordningen velkommen, ifølge en undersøkelse utført av Nelfo. Hele syv av ti sier de vil ha en fast elektriker.

Fagmann og rådgiver
Elektrikere som tilbyr fastelektrikeravtale er medlemmer av Nelfo og oppfyller de nødvendige kompetansekravene.

– Det koster ingenting å ha en fastelektriker, du betaler kun for arbeid som utføres. Avtalen starter med en brannforebyggende el-kontroll som gir et riktig bilde av tilstanden til anlegget, sier fastelektriker Olav Haugene i STX Grenland.

El-kontrollen resulterer i råd og tilbud om tiltak du må gjøre noe med på grunn av sikkerheten. Du får vite hva du bør gjøre og hva du kan gjøre for å øke komfort og funksjonalitet.

Fastelektrikeren skal gi veiledning om alt fra strømsparende tiltak og styringssystemer, til riktig leselys. Du kan også få råd om bruk og vedlikehold av anlegg og elektrisk utstyr.

– I løpet av livet ditt forandrer det elektriske behovet seg kontinuerlig. Ominnreder du for eksempel barnerommet til kontor, trenger du trolig strømuttak til PC, printer og leselys. Pusser du opp kjøkkenet, er det påbudt med komfyrvakt. 13 prosent av alle branner i Norge skyldes faktisk tørrkoking, sier Haugene.

Som boligeier får du jevnlig oppfølging av fastelektrikeren etter avtale. Du får også råd ved kjøp eller salg av bolig.

Boligmappe på nett
Dokumentasjon på alt arbeid fastelektrikeren utfører i hjemmet ditt, blir lagt i en egen boligmappe på nettet.

– Norske boliger skifter ofte eier, og kjøperen vet sjelden hva som er blitt gjort av elektrisk arbeid eller at alle forskrifter er fulgt. En mappe som følger boligen vil bety et stort løft for el-sikkerheten, sier administrerende direktør Jostein Skree i Nelfo.

Nettopp trygghet og sikkerhet er hva vi legger mest vekt på i vårt forhold til elektrikeren, viser en undersøkelse gjort i forbindelse med EL-løftet.

Samtidig forventer vi at elektrikeren er presis, pålitelig og kan gi et pristilbud der og da.

– Fastelektrikerordningen er en ambisiøs satsning for oss, og vi har store forventinger til hva ordningen kan bety for folk flest. Vi sier at sikringsskapet er boligens hjerte, og fungerer ikke hjertet så fungerer ikke boligen, sier Skree.

Å knytte seg til en fastelektriker utelukker ikke at du kan benytte andre elektrikere, men du forplikter deg til ikke å gjøre ulovlige inngrep i el-anlegget.

Fastelektriker i din kommune finner du på www.fastelektriker.no.