Farlig forslag

I likhet med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og TrygVesta Forsikring, vil også vi advare mot forslaget om å innføre en ordning med lavere strømpriser om natta for husholdningene.

Mange kan da fristes til å sette på oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, tørketromler m v i den tro at de kan spare strømutgifter. Problemet er at mange slike maskiner ikke er så sikre som mange tror. Årlig skjer en rekke branner som følge av kortslutning i slike apparater. En brann om natten kan få dramatiske følger for dem som bor i huset. Dessverre har mange slike branner også tatt menneskeliv.

Problemet med eksperter er at de gjerne tenker endimensjonalt. De tenker kun på det som gjelder deres fag. Strømselskapene er selvsagt interessert i differensierte priser, men det strømøkonomene som styrer med slikt kanskje glemmer, er at slike vedtak kan få fatale konsekvenser på andre måter.

Vi har ingenting i mot at alle får automatiske strømmålere som gjør at hver enkelt slipper å lese av strømmen. Men teoretikerne som så lanserer forslag om differensierte priser som følge av ny teknologi, må tenke seg om. I tilfelle må myndigheten gripe inn og ta et overordnet ansvar.