Farevarselet for jord- og sørpeskred oppjustert i flere vestlandsfylker

NVE har oppjustert farevarselet for jord- og sørpeskred i Møre og Romsdal, Hordaland og Sogn og Fjordane fra gult til oransje søndag.

Det er midtre og indre strøk i området som er mest utsatt. Oransje er det nest høyeste farenivået.

Det ventes 70–110 millimeter nedbør fra søndag til mandag morgen, som vil komme som regn. I tillegg vil stigende temperaturer og mye vind føre til stor snøsmelting, skriver Varsom i farevarselet.

I tillegg til jordskred er det fare for sørpeskred i områder med mer enn 40 centimeter snø. Det er også stor fare for snøskred mange steder i helgen.