Inngrepene vises på oversiktsbilder tatt av eiendommen henholdsvis i 2017 og 2019 fra Norgeibilder.no. Bildene ble fremlagt i saken. Skjermdump fra dommen.

Far og sønn fikk fengselsstraff for ulovlig bygging i strandsonen

En 82 år gammel mann og hans 54 år gamle sønn er i Haugaland tingrett dømt for ulovlige bygge-, grave- og sprengingsarbeider innenfor 100-metersbeltet i Tysvær kommune.

Det var i september 2018 at far og sønn utførte en rekke tiltak innenfor 100-metersbeltet fra sjøen i Tysvær kommune, til tross for at det ikke var sendt søknad for arbeidene.

54-åringen i saken driver et lite maskinfirma på fritiden, og hadde derfor tilgang til maskiner til å utføre arbeidene.

Det ble blant annet gjort utgraving, grøfting, sprenging i fjell, mudring i sjø, samt bygging av vei, kai og molo i strandsonen.

Tysvær kommune fikk høsten 2018 kjennskap til at det ble utført arbeider på eiendommen, og ifølge domspapirene ble det raskt avklart at det ikke var søkt om tillatelse i tråd med plan- og bygningsloven.

Kommunen anmeldte saken til politiet.

Sa seg skyldige

Både far og sønn sa seg skyldige etter tiltalebeslutningen da saken var oppe i Haugaland tingrett to dager i midten av februar.

«Retten finner det bevist at begge de tiltalte har handlet forsettlig. De visste begge at tiltakene de utførte, med unntak av grøfting, var innenfor 100-metersbelte fra sjø og at de måtte søke kommunen om tillatelse til dette. De har forklart at de påbegynte arbeidet med rydding, og at det senere eskalerte ved at det ene tok det andre», heter det i dommen.

Fengselsstraff

Nå er 54-åringen er dømt til 45 dagers fengsel, hvorav 15 dager er betinget med en prøvetid på to år.

82-åringen fikk hele sin fengselsdom på 45 dager betinget med en prøvetid på to år.

Retten skriver at 82-åringens alder er tatt med i vurderingen som førte til at han fikk hele sin straff betinget.

Må tilbakeføre tiltak

Både far og sønn ble også dømt til å tilbakeføre utførte ulovlige tiltak.

De må fjerne utfylling i sjø og føre massene tilbake til der de ble tatt fra og føre landskapet tilbake til sin opprinnelige form så langt det er praktisk mulig.

Arbeidet skal ferdigstilles innen 1. mars i 2023, og Tysvær kommune vil kontrollere tilbakeføringen. I tillegg må de to dømte betale 36.930 kroner i erstatning til Tysvær kommune.

Miljøkriminalitet

«Det straffbare forholdet betegnes som miljøkriminalitet, som lovgiver og rettspraksis ser strengt på. Det har vært en økende erkjennelse av behovet for å verne miljøet og straffene er skjerpet de senere år, hvor de allmennpreventive hensyn veier tungt ved straffeutmålingen», heter det i dommen.

Anker trolig ikke

Verken far eller sønn kommer trolig til å anke dommen. 82-åringens forsvarer, advokat Ben Einar Grindhaug, kommenterer dommen slik i en tekstmelding:

– Klienten erklærte seg skyldig i retten, og det ligger ikke an til anke. Fornøyd med at det ble en betinget reaksjon, og ikke ubetinget fengsel, slik aktor ba om, skriver Grindhaug.

Sønnens advokat Erik Lea sier sønnen tenker mye av det samme som faren om dommen.

– Sønnens største lettelse var at faren slapp ubetinget fengselsstraff. Sønnen ønsket også helst at hele straffen ble betinget, men var tålig fornøyd likevel. Vi kommer ikke til å bruke tid på å anke denne dommen, sier Erik Lea, som sier saken var klar:

– Problemet til far og sønn var at de hadde en eiendom som hadde stått til nedfalls i 30-40 år og det var nærmest behov for motorsag for å komme seg til sjøen. De startet med å felle noen trær, men så var det mye myr og vann som gjorde at de begynte å drenere og grøfte. Hadde det stoppet der, hadde det nok aldri blitt rettssak. Men det ene tok det andre, og på et tidspunkt måtte de ha stoppet og søkt, sier Lea som sier arbeidene startet med aller beste hensikt.

– Det utviklet seg til å bli en far og sønn-greie, men i ettertid har de innsett at de burde søkt, sier Lea.

Artikkelen er oppdatert etter første publisering med kommentarer fra forsvarerne i saken.