Illustrasjonsfoto.

Får ansvaret for 78 tunneler i Bergens-området

Eidsvåg-firmaet BMO Elektro har signert kontrakt for drift av elektroanlegg på riks- og europaveier i Bergens-området. Dette inkluderer blant annet 78 tunneler.

Det handler om tunneler på riks- og europaveier i Bergen, Bjørnafjorden, Øygarden, Vaksdal, Voss, Alver, Masfjorden og Gulen, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Av de 78 tunnelene i kontrakten, er det 16 som har to løp. Det er altså totalt 94 tunnelløp som er omfattet av oppdraget.

– Kontrakten er på drøye 129 millioner pluss moms, sier byggeleder Bjørnar Bodvin i Statens vegvesen.

Kontrakten går over fem år, og starter 1. oktober i år. Partene kan bli enige om å forlenge kontrakten med 1 + 1 + 1 år. I tillegg har Statens vegvesen ensidig opsjon på 12 måneder, opplyser byggherren.

BMO Elektro skal drifte elektroanlegg på riks- og europaveier i Bergens-området. Kartet viser hele kontraktsområdet.

BMO Elektro skal drifte elektroanlegg på riks- og europaveier i Bergens-området. Kartet viser hele kontraktsområdet.

Kart: Statens vegvesen

Elektriske installasjoner

Kontrakten omfatter vanlige drift- og vedlikeholdsoppgaver for elektriske anlegg. Det er i hovedsak snakk om elektriske installasjoner i tunnel, veibelysning, trafikktellepunkt og værstasjoner, skilt og bommer samt daglig gjennomgang av logg fra overvåkingssystemet, skriver Vegvesenet i meldingen.

Det ligger et strengt kontroll- og inspeksjonsregime knyttet til kontrakten, understreker Bjørnar Bodvin.

– Slik sikrer vi oss oversikt over om anlegg må repareres eller skiftes ut, slik at vi kan sette inn rett tiltak til rett tid, sier han.

Stopp i trafikken

Statens vegvesen presiserer at jobbing på det elektriske anlegget på riks- og europaveiene, ofte innebærer trafikkdirigering med korte stopp.

– Er det snakk om mer tidkrevende prosjekter, legger vi anleggstiden til nettene når det er minst trafikk. Vi har forståelse for at arbeid langs veien kan være krevende for trafikantene. Men da er det samtidig viktig å minne om at det er nettopp dem vi gjør jobben for, slik at vi skal kunne ha trafikksikre veier også i fremtiden, understreker Bodvin.

– Vi oppfordrer alle som ferdes i trafikken om å ta hensyn til våre entreprenører. De er der for å gjøre vår hverdag i trafikken trygg og framkommelig, og også de har noen de skal hjem til, tilføyer han.