Statssekretær Mette Gundersen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konserndirektør Kristin Folge i Mesta holdt snora, mens prosjektstøtte Stine Hasund Eid fikk æren av å klippe den grønne snora for ny driftskontrakt. Lastebilen bak driftes med biogass. Foto: Kari Karstensen/Statens vegvesen.
Statssekretær Mette Gundersen, vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konserndirektør Kristin Folge i Mesta holdt snora, mens prosjektstøtte Stine Hasund Eid fikk æren av å klippe den grønne snora for ny driftskontrakt. Lastebilen bak driftes med biogass. Foto: Kari Karstensen/Statens vegvesen.

I gang med driftskontrakter som belønner arbeidsvilkår og klima

For første gang er gode arbeidsvilkår en del av konkurransen om veikontrakter i Statens vegvesen. Mesta har i tillegg forpliktet seg til klimakutt og bedre beredskap i Gjøvik-området og på Romerike.

Totalt sju nye driftskontrakter for riksveger fra Alta i nord til Stavanger i sør trer i kraft 1. september. Kontraktene omfatter drift og vedlikehold av totalt 3120 kilometer riksveg, og har samlet kontraktsum på 4,2 milliarder kroner inkludert merverdiavgift. Kontraktene varer i fem år, med gjensidig opsjon for forlengelse på tre år.

Statens vegvesen har krav til klima og arbeidsmiljø i alle kontrakter, men i kontrakten for riksvegene i Gjøvik-området og på Romerike er entreprenørene i tillegg utfordret til å komme med løsninger som kan gi bedre arbeidsvilkår, større klimakutt og bedre beredskap. Denne konkurransen vant Mesta – som også hadde lavest pris. Kontraktsbeløpet er 436 millioner kroner.

– Statens vegvesen skal gi samfunnet og den enkelte trafikant mest mulig igjen for pengene. Det gjør vi best når vi samarbeider med entreprenørene om å finne gode løsninger, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han mener anbudskonkurransen viser at det ikke er noen motsetning mellom gode arbeidsvilkår, grønnere drift og pris.

– Vi er veldig glad for at Statens vegvesen utlyste en kontrakt med vekting både på pris og gjennomføring. Det gjør at vi får bidratt med spisset kompetanse blant annet innen miljø og bærekraft – som er noe vi i Mesta jobber mye med. På kontrakten har vi en fantastisk gjeng med både egne ansatte og underentreprenører som ser fram til å begynne på oppdraget, sier konserndirektør for Drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge i samme melding.

Totalt vil rundt 100 personer være sysselsatt med drift og vedlikehold av vegene i området. I tillegg til Mestas egne folk er følgende underentreprenører på plass: Killingmo Freseservice AS, SLT AS, Jan Erik Ånerud AS og Monsen Maskin og Transport AS.

I kontrakten for Gjøvik og Romerike har Mesta forpliktet seg til å ha markedsledende arbeidsvilkår for egne ansatte og underentreprenører. Det innebærer at lønns- og arbeidsvilkårene for ansatte i denne kontrakten skal være blant de beste i bransjen. Underentreprenører sidestilles med egne ansatte når det gjelder kompensasjon og opplæring. Mesta har også satt som krav at alle ansatte både i egen virksomhet og underentreprenør skal ha tariffavtale.

Mesta har lovet å kutte CO2-utslippene med 29 prosent fra første år, og øke til 40 prosent i løpet av kontraktsperioden. Dette skal blant annet oppnås ved at over 40 prosent av kjøretøyene er fossilfrie..