De omfattende vedlikeholdsarbeidene ved E39 Bårdshaug bru i Orkanger har pågått siden begynnelsen av november 2023. Foto: Statens vegvesen.
De omfattende vedlikeholdsarbeidene ved E39 Bårdshaug bru i Orkanger har pågått siden begynnelsen av november 2023. Foto: Statens vegvesen.

Fant skade på E39-bru - helstenges umiddelbart

Under vedlikeholdsarbeidene med E39 Bårdshaug bru i Orkanger i Trøndelag er det oppdaget en setning for pilarene som må utbedres umiddelbart. Brua blir nå helstengt.

Under de omfattende vedlikeholdsarbeidene som nå utføres på brua, er det avdekket at pilarene i akse fem har satt seg slik at det ikke er kontakt mellom pilartoppen og brubjelken, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi jobber nå sammen med entreprenør og konsulenter for å finne rett løsning. Det er utstyr tilgjengelig for å jekke opp brua, men vi trenger å helstenge både av sikkerhetshensyn og for å gjennomføre utbedringen. Denne hendelsen viser hvor prekært det var å få rehabilitert E39 Bårdshaug bru, sier fungerende seksjonsleder Håkon Alstad.

Gammelosveien har vært omkjøringsvei for trafikken fra Trondheim og som skal vestover i retning Ørlandet og øyregionen, mens trafikken fra vest, altså fra Ørlandet og kystregionen mot Trondheim, har gått over E39 Bårdshaug bru. 

Når brua nå må helstenges må trafikken i begge retninger ledes over Grønøra-området og omkjøringsveien, opplyser Vegvesenet.

– Dette er en uheldig situasjon, men vi har erfaring med helstenging fra desember 2023 hvor brua i en periode hadde planlagt helstenging da det skulle etableres interimsbru ved vestre brukar knyttet til reparasjonsarbeidene. Det gjør at vi har skilting og rutiner på plass, sier Alstad.

Vegvesenet oppfordrer bilister, næringstransport og myke trafikanter til å være spesielt oppmerksomme nå som trafikken begge veier vil gå på omkjøringsveien.

– Alle tilgjengelig ressurser fra Vegvesenet og entreprenør jobber nå for å finne en rask løsning, sier Alstad.

Han forsikrer om at Vegvesenet ikke åpner E39 Bårdshaug bru før de er trygge på at de har en sikker løsning.

– Vi vil komme tilbake med informasjon om varigheten for stengingen, sier Alstad.